ไทยเสนอ 4 ประเด็นขับเคลื่อนเอเปคยุคนิวนอร์มอล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ไทยเสนอ 4 ประเด็นขับเคลื่อนเอเปคยุคนิวนอร์มอล – โพสต์ทูเดย์ รอบโลก (posttoday.com)

วันที่ 19 พ.ย. 2563 เวลา 11:45 น.ไทยเสนอ 4 ประเด็นขับเคลื่อนเอเปคยุคนิวนอร์มอลประเทศไทยเสนอประเด็นสำคัญเตรียมหารือในการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเปค

สำนักข่าวท้องถิ่นเวียดนาม รายงาน เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการประทรวงการต่างประเทศของไทย ได้กล่าวในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค (APEC Ministerial Meeting : AMM) ครั้งที่ 31 ถึงประเด็นสำคัญที่จะหารือในการประชุมสุดยอดกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC Economic Leaders’ Meeting : AELM) ครั้งที่ 27 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 พ.ย. นี้

โดยมีประเด็นสำคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ (1) อนาคตของเอเชีย-แปซิฟิกที่รวบรวมนวัตกรรม ความยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (2) การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและประสิทธิผลขององค์การการค้าโลก (WTO) (3) การสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในยุคดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถเพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่ความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) ได้อย่างราบรื่น และมุ่งสู่สภาพแวดแวดล้อมทางธุรกิจแบบดิจิทัล, เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษกิจสีเขียว โดยเน้นย้ำถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (4) การเคลื่อนย้ายผู้คนและสินค้าที่จำเป็นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

รวมถึงเรียกร้องให้เอเปคร่วมมือกันเพื่อรับประกันความพร้อมของวัคซีนและยารักษาโควิด-19 ที่ทันเวลา สามารถเข้าถึงได้ และราคาไม่แพง

ทั้งนี้ ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคที่ผ่านมาได้มีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการค้าและการลงทุน, การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและความร่วมมือระดับภูมิภาคหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19, การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล, การปฏิรูปโครงสร้าง และความร่วมมือเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างครอบคลุมและยั่งยืน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s