‘ครูอาชีวะ’ รอเฮ! สอศ.เร่งตั้งกองทุนฯเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ในประเทศ – ‘ครูอาชีวะ’รอเฮ! สอศ.เร่งตั้งกองทุนฯเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ (naewna.com)

‘ครูอาชีวะ’รอเฮ! สอศ.เร่งตั้งกองทุนฯเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ

‘ครูอาชีวะ’รอเฮ! สอศ.เร่งตั้งกองทุนฯเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ

วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 18.22 น.

‘ครูอาชีวะ’รอเฮ! สอศ.เร่งตั้งกองทุนฯเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ

5 ตุลาคม 2563 นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เตรียมแนวทางพัฒนาบุคคลากรในส่วนของอาชีวะ 2 ส่วน คือ พัฒนาบุคลากรและครูที่อยู่ในระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และเปิดโอกาสให้มืออาชีพจากสถานประกอบการเข้ามาสอน

ทั้งนี้ ในส่วนของการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะ อาจสร้างแรงจูงใจ โดยตะให้ในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษตามสมรรถนะเพิ่มขึ้น เบื้องต้นจะตั้งเป็นกองทุนเพื่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ และระดมเงินทุนเพื่อนำมาใช้ในส่วนของค่าตอบแทนสมรรถนะดังกล่าว ซึ่งจะต้องมีการประเมินสมรรถนะทุกปี เพื่อเป็นการรักษาสมรรถนะ ซึ่งตนได้เสนอเรื่องนี้ให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พิจารณาแล้ว ซึ่งนายณัฏฐพล เห็นด้วยกับแนวทาง โดยได้ย้ำในเรื่องของการพัฒนาคน ซึ่งจะต้องกลับมาพัฒนาความเป็นเลิศให้แต่ละวิทยาลัย

“เงินค่าตอบแทนดังกล่าวจะไม่เหมือนเงินวิทยฐานะที่ได้รับประจำ ไม่ต้องมีการประเมิน แต่เท่าที่คิดไว้เบื้องต้น ค่าตอบแทนสมรรถนะ จะต้องมีการแบ่งระดับ และประเมินรายปี หากยังมีสมรรถนะเท่าเดิม ก็ยังได้รับค่าตอบแทนตามปกติ และจะได้มากตามสมรรถที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเท่ากับว่ากองทุนฯ จะต้องมีเงินหมุนเวียนตลอด ส่วนการระดมเงินทุนนั้น อาจจะมาจากหลายช่องทาง ทั้งจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนผ่านมูลนิธิ หรือวิธีการอื่น ๆแต่วัตถุประสงค์สำคัญ คือ ใช้เงินจากกองทุนนี้ในการจ่ายค่าตอบแทนสมรรถนะของบุคลากรที่เพิ่มขึ้น” นายสุเทพ กล่าว

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้าในการสรรหาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ซึ่งเว้นว่างมาหลายปีนั้น นายณัฏฐพล ได้เร่งรัดให้ดำเนินการ ซึ่งในส่วนของ สอศ.เตรียมตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ กอศ.ชุดใหม่โดยเร็ว เพื่อเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้ง กรณีผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษา ที่ยังมีปัญหาฟ้องร้อง และปัญหาอื่นๆที่ยังค้างคาอยู่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s