ซูเปอร์โพล เผยประชาชน จี้ ม็อบหยุดอ้างรักษา “ภาษีของราษฎร” #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ซูเปอร์โพล เผยประชาชน จี้ ม็อบหยุดอ้างรักษา “ภาษีของราษฎร” (komchadluek.net)

ซูเปอร์โพล เผยประชาชน จี้ ม็อบหยุดอ้างรักษา “ภาษีของราษฎร”

ซูเปอร์โพล เผยประชาชน จี้ ม็อบหยุดอ้างรักษา "ภาษีของราษฎร"21 พฤศจิกายน 2563 – 17:11 น.

ซูเปอร์โพล เผยประชาชน จี้ ม็อบหยุดอ้างรักษา “ภาษีของราษฎร” เห็นแล้วว่าทำลายทรัพย์สินส่วนรวม ชี้ คนไทยส่วนใหญ่ยังรักและปกป้องสถาบันหลักของชาติ

21 พ.ย.63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “ภาษีของราษฎร”  

พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.3 ระบุ ม็อบราษฎร หยุดอ้างว่า จะรักษาเงินภาษีของราษฎร เพราะเห็นแล้วว่าได้ทำลายทรัพย์สินส่วนรวจากเงินภาษีราษฎร  รองลงมาหรือร้อยละ 92.9 ระบุ ม็อบราษฎรแท้จริง ต้องช่วยรักษาเงินภาษีของราษฎร ไม่ใช่ทำลายแบบนี้ทำลายผู้เห็นต่าง  ถึงจะรุนแรงบานปลาย ไม่สนเงินภาษีประชาชนที่ต้องมาฟื้นฟูหลังการสูญเสีย  ร้อยละ 92.3 ระบุ น่าเคลือบแคลงสงสัยว่า ม็อบทำเพื่อตนเองและพวกพ้อง คนหยิบมือเดียวได้ประโยชน์ด้วยทุนต่างชาติมาทำลายเงินภาษีของราษฎร

ที่น่าพิจารณา คือ ร้อยละ 91.7 ระบุ ม็อบประชาธิปไตยแท้จริง ต้องชุมนุมด้วยความสงบ ช่วยรักษาทรัพย์สิน สมบัติชาติ ไม่ทำลายเงินภาษีประชาชนเหมือนที่หน้ารัฐสภา
ร้อยละ 91.6 ระบุ ถ้าเห็นแก่อนาคตของน้องๆ พี่ๆ มาทำลายทรัพย์สินส่วนรวมจากเงินภาษีของราษฎรทำไม

ร้อยละ 90.6 ระบุ ขบวนการต่างชาติร่วมทุนในไทยหนุนม็อบ ปลุกปั่นทำลายเงินภาษีของราษฎร

และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.0 ระบุเงินภาษีของราษฎร ถูกม็อบทำลาย เช่น รถเมล์ รถตู้ตำรวจ รถน้ำแรงดันสูง กล้องวงจรปิดดูแลความปลอดภัยของราษฎร  เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม  ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.8 ระบุ คนไทยส่วนใหญ่ยังจงรักภักดีและต้องการปกป้องรักษาสถาบันหลักของชาติ 
ในขณะที่ ร้อยละ 93.4 ระบุไม่รัก ก็อย่าทำลาย และ

ร้อยละ 91.6 ระบุ เอือมระอำกับ ม็อบ หยุดได้แล้ว ประเทศไทยต้องเดินหนาต่อ จัดกการคนทำผิดฎหมายไม่ต้องเว้น

ที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.4 ต้องกำรให้ผู้มีอำนาจออกมาทำให้บ้านเมืองสงบสุข ไม่วุ่นวายโดยเร็ว
ในขณะที่ร้อยละ 7.6 ระบุปล่อยไปแบบนี้

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงจุดยืนทางการเมืองของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 59.6 สนับสนุนรัฐบาล  ในขณะที่ ร้อยละ 20.4 ไม่สนับสนุนรัฐบาล และร้อยละ 20.0 เป็นพลังเงียบ ขออยู่ตรงกลาง

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า  หลังเกิดเหตุปะทะทำลายทรัพย์สินราชการจากเงินภาษีของราษฎร ส่งผลให้กลุ่มพลังเงียบ และผู้เคยไม่สนับสนุนรัฐบาลบางส่วนเทคะแนนมาสนับสนุนรัฐบาลมากขึ้น และผลโพลเรื่อง ภาษีของรำษฎร นี้ชี้ให้ประชาชนทั่วไปเห็นอยางน้อยสามอย่างคือ
1) แกนนำและม็อบผู้เคยประกาศตัวเรื่องปกป้องภาษีของประชาชนแต่กลับมาทำลายเงินภำษีของประชาชนด้วยวิธีที่รุนแรงแบบธรรมดาที่ใคร ๆ ก็ทำได้คือทุบทำลายให้เสียหายและประชาชนนต้องมาจ่ายเพิ่มในการซ่อมแซมฟื้นฟูแทนที่จะเอาเงินภาษีของประชาชนไปช่วยเรื่องสุขภาพและการศึกษา

2) แกนนำและม็อบเคยเรียกร้องให้หยุดคุกคามประชาชนแต่กลับทำร้ายผู้เห็นต่างจนบาดเจ็บ รวมถึงคุกคาม เบียดเบียนผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน จำทำมากินไม่ได้
3) แกนนำและม็อบเรียกร้องประชำธิปไตยแท้จริง แต่กลับไปบังคับข่มขู่และใช้กฎหมู่เหนือกฎหมาย พรรคพวกทำผิดกฎหมายได้ต้องปล่อยตัว ถ้าบ้านเมืองไม่มีกฎหมายแล้วราษฎรจะอยู่กันอย่างไร เพราะถ้าไปศึกษาประวัติศาสตร์ของประชาธิปไตยในโลกตะวันตกจะพบว่าประเทศเหล่านั้นมีสงครามกลางเมือง จลาจลเพราะกลุ่มผลประโยชน์ขัดแย้งกันในหมู่ประชาชน พวกเขาจึงต้องมีระบบการส่งตัวแทนผ่านการเลือกตั้งเข้าสู่สภและแก้ปัญหาความขัดแย้งกันในสภา

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า  ถ้าคิดว่าสภาแก้ไม่ได้ก็ต้องยุบสภา เลือกตั้งใหม่ แต่ถ้ายุบสภาเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบันบางกลุ่มเล็งเห็นว่าจะได้ผลลัพธ์ไม่ถูกใจก็ต้องลงประชามติแก้รัฐธรรมนูญ ถ้าอ้างอีกว่าลงประชามติแก้รัฐธรรมนูญเปลืองงบประมาณ ก็ควรคิดต่อว่า ถ้าปมนี้แก้กันไม่ได้จนเกิดความรุนแรง บานปลายเกิดการสูญเสีย จะทำให้ราษฎรทั้งประเทศเสียงบประมาณมากว่า หรือไม่  ทั้งงบประมาณฟื้นฟูประเทศเยียวยาการสูญเสียและงบประมาณตามกระบวนการประชาธิปไตยใหม่

ซูเปอร์โพล เผยประชาชน จี้ ม็อบหยุดอ้างรักษา "ภาษีของราษฎร"

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s