‘ตี ด่า ขว้างแปรงลบกระดาน! เปิดประสบการณ์ ‘ความรุนแรงในชั้นเรียน’ ที่เกิดจาก ‘ครู’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ในประเทศ – ‘ตี ด่า ขว้างแปรงลบกระดาน! เปิดประสบการณ์‘ความรุนแรงในชั้นเรียน’ที่เกิดจาก‘ครู’ (naewna.com)

‘ตี ด่า ขว้างแปรงลบกระดาน! เปิดประสบการณ์‘ความรุนแรงในชั้นเรียน’ที่เกิดจาก‘ครู’

‘ตี ด่า ขว้างแปรงลบกระดาน! เปิดประสบการณ์‘ความรุนแรงในชั้นเรียน’ที่เกิดจาก‘ครู’

วันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 08.44 น.

‘ตี ด่า ขว้างแปรงลบกระดาน! เปิดประสบการณ์‘ความรุนแรงในชั้นเรียน’ที่เกิดจาก‘ครู’

4 ตุลาคม 2563 จากเหตุการณ์สะเทือนใจ กรณี “จุ๋ม” ครูพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกายนักเรียนชั้นอนุบาล สังคมให้ความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองวิตกกังวล เป็นห่วงความไม่ปลอดภัยของบุตรหลานเวลาอยู่ที่โรงเรียนมากขึ้น เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยเรียน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,896 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 29 กันยายน-2 ตุลาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้ 

1. ประสบการณ์ตรงเรื่อง “ความรุนแรงในชั้นเรียน” ซึ่งเกิดจากครู

อันดับ 1 ไม่เคย 78.90%

อันดับ 2 เคย 21.10%

คือ เรื่องโดนตีด้วยไม้บรรทัด ไม้เรียว แปรงลบกระดาน , หยิกที่แขน ขา ท้อง ดึงหู กระชากเสื้อ , ถูกตะคอก ขู่ เสียงดัง พูดจาหยาบคาย , ขว้างปาสิ่งของใส่ เช่น แปรงลบกระดาน สมุด หนังสือ , ขังในห้อง ให้อยู่ในที่มืด ,ใช้หนังยางดีด เป็นต้น

2. ความคิดเห็นที่มีต่อข่าว “ครู” ทำร้ายนักเรียน

อันดับ 1 เป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ ไม่สมควรทำอย่างยิ่ง 84.36%

อันดับ 2 ไม่มีจรรยาบรรณความเป็นครู ขาดจิตสำนึก 83.41%

อันดับ 3 รู้สึกหดหู่ สลดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 79.71%

อันดับ 4 โรงเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่ ปล่อยปละละเลย 74.59%

อันดับ 5 กระทรวงศึกษาธิการควรมีมาตรการป้องกันอย่างเร่งด่วน 73.64%

3. สาเหตุที่ “ครู” มักจะมีข่าวลักษณะนี้บ่อยมากขึ้น

อันดับ 1 ครูขาดจิตสำนึก ไม่มีจิตวิญญาณความเป็นครู 86.77%

อันดับ 2 การสอบคัดเลือกครูไม่สามารถคัดกรองครูดีได้จริง 73.33%

อันดับ 3 โรงเรียนไม่เข้มงวด 63.28%

อันดับ 4 สภาพสังคม เศรษฐกิจเปลี่ยนไป ทำให้ครูเกิดความเครียด 49.73%

อันดับ 5 ปัญหาครอบครัว/เรื่องส่วนตัว 47.18%

4. เรื่องที่ผู้ปกครองเป็นห่วงบุตรหลานมากที่สุด

อันดับ 1 การทำโทษของครู(ตี/หยิก/ดุ/ด่า) 80.54%

อันดับ 2 การเรียน 62.41%

อันดับ 3 เพื่อนแกล้ง 54.08%

อันดับ 4 อาหารการกิน 43.11%

อันดับ 5 การเดินทาง (รถรับส่ง/รถสาธารณะ) 40.46%

5. วิธีป้องกันแก้ไขเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก

อันดับ 1 ผู้บริหารโรงเรียนต้องสอดส่องดูแลและเอาใจใส่มากขึ้น 79.80%

อันดับ 2 มีระบบการคัดเลือกครูที่ดี มีมาตรฐาน คัดคนดี มีใจรัก 77.32%

อันดับ 3 ต้องควบคุม ดูแลทั้งพฤติกรรมของครูและเด็ก 72.31%

อันดับ 4 ผู้ปกครองต้องคอยสังเกต ซักถาม ดูแลบุตรหลานใกล้ชิด 68.46%

อันดับ 5 มีมาตรการและบทลงโทษที่รุนแรง 60.76%

* หมายเหตุ   ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่า กรณีที่เกิดขึ้นประชาชนมองว่า “ครู” ขาดจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูทุกคนควรจะต้องมี โดยผู้บริหารกระทรวงศึกษาฯ และผู้บริหารโรงเรียนควรเร่งดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และหามาตรการป้องกัน ทั้งนี้รัฐบาลเองก็ควรให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น ใช้โอกาสนี้ในการแก้ปัญหาของครูทั้งระบบ ไม่เช่นนั้นจากปัญหาความรุนแรงในชั้นเรียนอาจเป็นเสียงดังที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การทำงานของรัฐบาลได้เช่นกัน 

ด้าน ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า หากมองจากตัวเลข “ความรุนแรงในชั้นเรียน” ซึ่งเกิดจากครู 21.10% ที่เคยมีประสบการณ์ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการตีด้วยไม้บรรทัด ไม้เรียว การหยิก หรืออื่น ๆ นั้น นับว่าน่ากลัวมาก แม้ว่า 21.10% อาจมองว่าเพียงแค่ประมาณ  1 ใน 5 นับว่าไม่เยอะ แต่หากมองถึงสิ่งนี้เกิดจากครู มันน่าจะเป็น “0” (ศูนย์) เพราะคนที่เป็นครูมีหน้าที่ที่ต้องดูแลเอาใจใส่ให้ความเมตตาเด็ก สิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้น

“แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง การตีหรือหยิก เพื่อการอบรมสั่งสอน ลงโทษเพื่อให้หลาบจำ ไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอีก มีการอธิบายความผิดให้เข้าใจ นักเรียนยอมรับความผิดและยอมรับการลงโทษนั้น ๆ สิ่งนี้อาจไม่ถือว่าเป็นความรุนแรงที่เกิดจากครู กรณีครูจุ๋ม จะเรียกว่าเป็นครูก็ไม่ถูก เนื่องจากไม่ได้จบปริญญาตรีครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ เป็นการกระทำที่ถือว่าผิด ถ้าเป็นข้าราชการก็คือการทำผิดวินัยเลยทีเดียว” ดร.สิทธิพร กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s