นศ.จบใหม่เฮ! ศธ.เตรียมจ้างเก็บข้อมูลโรงเรียน 1 ปี 10,000 อัตรา #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ในประเทศ – นศ.จบใหม่เฮ! ศธ.เตรียมจ้างเก็บข้อมูลโรงเรียน 1 ปี 10,000 อัตรา (naewna.com)

นศ.จบใหม่เฮ! ศธ.เตรียมจ้างเก็บข้อมูลโรงเรียน 1 ปี 10,000 อัตรา

นศ.จบใหม่เฮ! ศธ.เตรียมจ้างเก็บข้อมูลโรงเรียน 1 ปี 10,000 อัตรา

วันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 14.23 น.

นศ.จบใหม่เฮ! ศธ.เตรียมจ้างเก็บข้อมูลโรงเรียน 1 ปี 10,000 อัตรา

6 ตุลาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ครม.จึงให้แต่ละกระทรวงดำเนินการจ้างงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน ซึ่งทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอให้ ครม.อนุมัติการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ 60,000 อัตรา โดยทาง ศธ.ได้ขอมา 10,000 อัตรา เพื่อจ้างให้นักศึกษาที่จบใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลลงใน School Management Systems หรือระบบบริหารงานโรงเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลโรงเรียนครบถ้วนทั้ง 30,000 แห่ง

ทั้งนี้ จะดำเนินการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่จะทำให้ ศธ.ได้ข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศอย่างครบถ้วนเพื่อที่จะนำมาวางแผนจัดเตรียมงบประมาณ จัดเตรียมงานต่างๆต่อไป นอกจากนี้ ศธ.ได้เตรียมจัดอบรมเพิ่มสมรรถนะครูในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นครูปฐมวัย ครูอาชีวะ หรือครูที่สอนภาษาอังกฤษให้มีความคุ้นเคยกับการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s