‘มท.’ แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต ‘ในหลวงรัชกาลที่9’ 13 ตุลาคม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ในประเทศ – ‘มท.’แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต‘ในหลวงรัชกาลที่9’ 13 ตุลาคม (naewna.com)

‘มท.’แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต‘ในหลวงรัชกาลที่9’ 13 ตุลาคม

‘มท.’แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต‘ในหลวงรัชกาลที่9’ 13 ตุลาคม

วันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 09.28 น.

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านงานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษ เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งหน่วยงานในสังกัดและทุกจังหวัดจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าวพร้อมกับส่วนกลางนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมของทุกจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และเป็นไปตามมติที่ประชุมฯ ดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 13ต.ค.2563 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสม เวลา 08.15 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เวลา 19.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ในวันดังกล่าว

“กระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมกำชับการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน” ปลัดมท. กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s