รายชื่อ ‘พระภิกษุ-สามเณร’ เข้ารับการทรงตั้ง เปรียญธรรม ๙ และ ๖ ประโยค ประจำปี ๖๓ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ในประเทศ – รายชื่อ’พระภิกษุ-สามเณร’เข้ารับการทรงตั้ง เปรียญธรรม ๙ และ ๖ ประโยค ประจำปี ๖๓ (naewna.com)

รายชื่อ'พระภิกษุ-สามเณร'เข้ารับการทรงตั้ง เปรียญธรรม ๙ และ ๖ ประโยค ประจำปี ๖๓

รายชื่อ’พระภิกษุ-สามเณร’เข้ารับการทรงตั้ง เปรียญธรรม ๙ และ ๖ ประโยค ประจำปี ๖๓

วันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 16.05 น.

วันที่ 6 ตุลาคม 2563เพจเฟซบุ๊ก “พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย”  เผยพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ประจำปี ๒๕๖๓  เปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค ในวันพุธที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

บัญชีรายชื่อพระภิกษุ และสามเณรที่เข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยคและ เปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s