ร.10 ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี เชค นาวาฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ในประเทศ – ร.10ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี เชค นาวาฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ (naewna.com)

ร.10ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี เชค นาวาฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์

ร.10ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี เชค นาวาฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์

วันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 14.18 น.

ในหลวง’ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี เชค นาวาฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ ในโอกาสเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตพระองค์ใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยัง เชค นาวาฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ (His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah) ในโอกาสเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นเจ้าผู้ครองรัฐคูเวตพระองค์ใหม่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ความว่า

เชค นาวาฟ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาฮ์ เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต กรุงดูเวตซิตี ในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต หม่อมฉันและพระราชินี มีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความรุ่งเรื่องไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวคู่เวต หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ในช่วงเวลาแห่งการครองราชย์ของฝ่าพระบาท สัมพันธไมตรีอันเข้มแข็งละความข้าใจอันดีระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะยังคงกระชับแน่นแฟ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาเพิ่มพูนความร่วมมีอ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวซิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s