ร.10 ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ในประเทศ – ร.10ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (naewna.com)

ร.10ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

ร.10ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 14.01 น.

3 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2563 มีใจความว่า

ฯพณฯ นายมูน แจ-อิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี กรุงโซล ในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐเกาหลี

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มั่นคงระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้งอกงามเพิ่มพูนต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s