เครือข่ายสลัม 4 ภาค ร้อง ศธ. หยุดขู่คุกคาม นร.-นศ. วอนรัฐบาลทำตามข้อเรียกร้อง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ในประเทศ – เครือข่ายสลัม 4 ภาค ร้อง ศธ. หยุดขู่คุกคาม นร.-นศ. วอนรัฐบาลทำตามข้อเรียกร้อง (naewna.com)

เครือข่ายสลัม 4 ภาค ร้อง ศธ. หยุดขู่คุกคาม นร.-นศ. วอนรัฐบาลทำตามข้อเรียกร้อง

เครือข่ายสลัม 4 ภาค ร้อง ศธ. หยุดขู่คุกคาม นร.-นศ. วอนรัฐบาลทำตามข้อเรียกร้อง

วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 14.24 น.

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่หน้าองค์การสหประชาชาติ หรือ UN เครือข่ายสลัม 4 ภาค ได้ยื่นข้อเรียกร้องการปฏิรูประบบการศึกษาไทย ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) เดินทางไปรับเรื่องร้องเรียนแทน

โดยนายสุภัทร กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 5 ต.ต. เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก ทางเครือข่ายสลัม 4 ภาค จึงได้ออกมาพูดถึงสิทธิที่อยูอาศัย และสิทธิมนุษยชน สิทธิภาคประชาชน และต้องสนับสนุนข้อเรียกร้องของนักเรียนที่ต้องการปฏิรูปการศึกษา ต้องการความปลอดภัย และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยมีหน่วยงานภาครัฐมารับข้อเรียกร้องเรียก อาทิ ตัวแทน UN, ตัวแทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.), ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เป็นตัวแทนรัฐบาล มารับเรื่องร้องเรียน

นายสุภัทร กล่าวว่า เครือข่ายสลัม 4 ภาค ได้มีข้อเรียกร้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 ข้อ โดยข้อเรียกร้องที่ 1 ให้หยุดขู่คุกคามนักเรียน นักศึกษา ที่ออกมาเคลื่อนไหว แสดงความคิดเห็นทางการเมือง รูปแบบต่าง ๆทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยให้นักเรียน นักศึกษาแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ซึ่งในข้อนี้ ตนก็เรียนทางสมัชชาไปว่า เห็นด้วย 100% ว่าในการแสดงความคิดเห็นนั้น ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นได้ แต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องการละเมิดสิทธิผู้อื่นที่ต้องมีข้อจำกัด ส่วนข้อ 2. ให้รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการตามข้อเรียกร้องของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีคำถามและมีข้อเสนอมาหลายครั้งต่อกระทรวงศึกษาธิการ และให้ดำเนินการเป็นรูปธรรม นั้น ซึ่งในข้อนี้ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาฯได้ดำเนินการหลายอย่าง แต่อาจจะตอบสนองช้าไป และการสื่อสารที่จะต้องเป็นระบบมากกว่าเดิม ดังนั้น ศธ.จะตั้งคณะทำงานชุดใหญ่ขึ้นมา และมีคณะทำงานชุดย่อยแยกไปดูแลทุก ๆเรื่อง เพื่อให้ความสำคัญกับเรื่องต่าง ๆที่เด็ก ๆเสนอมา โดยเฉพาะเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ต.ค.ที่กลุ่มนักเรียนได้มาเรียกร้องทั้งเรื่องระเบียบทรงผม เรื่องการทำโทษรุนแรง เรื่องเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งทางคณะทำงานก็ต้องไปดีไซน์แบบ เช่น เครื่องแบบนักเรียนเหมือนกันทั่วประเทศ แต่งเครื่องแบบบางวัน หรือฟรีฟอร์ม แต่ต้องเป็นชุดสุภาพ ไม่ใส่กางเกงบอลรองเท้าแตะมาเรียน ทั้งนี้ ต้องดูถึงความเหมาะสมด้วย ส่วนเรื่องไม่ให้เกิดความรุนแรงในสถานศึกษา ซึ่งเรื่องนี้ทางผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่งจะต้องตรวจสอบมอร์นิเตอร์อย่างเข้มงวดในทุกระดับชั้นเพื่อป้องกันการเกิดความรุนแรงในสถานศึกษา

“ซึ่งทุกเรื่องที่กล่าวมานี้สามารถทำได้เร็วขึ้นในระยะสั้นนี้ แต่สิ่งสำคัญเมื่อทำแล้วจะต้องสื่อสารให้สังคมได้รับรู้ว่า ศธ.ได้ทำอะไรไปบ้างจากข้อเรียกร้องนั้น และทำได้แค่ไหนจากที่มีข้อเสนอมา และต้องอธิบายได้หากบางเรื่องที่ทำไม่ได้เพราะอะไร ที่สำคัญคณะทำงานจะต้องทำงานด้วยความโปร่งใส เพื่อให้ทุกคนมองเห็นได้” นายสุภัทร กล่าว

ปลัดศธ. กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่อง การปรับหลักสูตร และการปรับระเบียบกฏเกณฑ์ต่าง ๆที่อาจจะล้าสมัยนั้นนั้น อาจจะต้องใช้ระยะเวลาศึกษายาวหน่อย

ปลัด ศธ. กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ จะประสารกับเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)ว่าเรื่องใดที่ตรวจสอบไปแล้วบ้าง และเรื่องใดตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนจากโรงเรียน
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s