เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เดินหน้ารักษ์โลกอย่างยั่งยืน ‘โครงการ Green Cinema’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ผู้หญิง – เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เดินหน้ารักษ์โลกอย่างยั่งยืน‘โครงการ Green Cinema’ (naewna.com)

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เดินหน้ารักษ์โลกอย่างยั่งยืน‘โครงการ Green Cinema’

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เดินหน้ารักษ์โลกอย่างยั่งยืน‘โครงการ Green Cinema’

วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักและใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และมีนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ภายใต้ “โครงการGreen Cinema” ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะการคัดแยกและการแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆตั้งแต่วันนี้ เพียงคิดก่อนทิ้งและแยกขยะให้เกิดประโยชน์

ทั้งนี้ โครงการ Green Cinema ของ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้จัดวางถังขยะแยกประเภท ได้แก่ขยะพลาสติกและขยะทั่วไป ภายในสาขาโรงภาพยนตร์เพื่อง่ายต่อการทิ้งและง่ายต่อการนำไปกำจัดขยะเพื่อช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมืองและการกำจัดขยะที่ถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลดภาวะก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการกำจัดขยะที่ผิดประเภท โดยนำขวดน้ำดื่มพลาสติกประเภทขวด PET จากถังคัดแยกขยะซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าและพนักงานในการช่วยคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และนำไปมอบให้กับโครงการแปรรูปขวดพลาสติกให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ต่อไป เพื่อช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมืองและการกำจัดขยะที่ถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลดภาวะก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการกำจัดขยะที่ผิดประเภท

ล่าสุด โครงการ Green Cinema ได้นำขวดน้ำดื่มพลาสติกประเภทขวด PET จำนวน 4,500 ขวด จากโรงภาพยนตร์ 2 สาขา คือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และเอสพลานาดซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย ไปมอบให้ธนาคารขยะของวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปขวดพลาสติกเป็นจีวรพระซึ่งขวดน้ำดื่มพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 15 ใบ สามารถนำไปแปรรูปเป็นจีวรพระได้ 1 ผืนและ 60 ขวด แปรรูปเป็นผ้าไตรจีวร 1 ชุด พร้อมทั้งได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าจุลกฐินรีไซเคิลจากขวดพลาสติกทอดถวาย ณ วัดจากแดง อีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s