‘ในหลวง’ ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ในประเทศ – ‘ในหลวง’ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (naewna.com)

'ในหลวง'ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

‘ในหลวง’ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 13.54 น.

“ในหลวง” ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโอกาสวันเอกภาพสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

3 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ความว่า

ฯพณฯ นายฟรังค์-วัลเทอร์ ช ไตน์ไมเออร์ ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนึ กรุงเบอร์ลิน ในโอกาสวันเอกภาพเยอมัน ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่งจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศไทยและสหพันสาธารณรัฐเยอรมนีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรมาอย่างมั่นคงยาวนาน

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนให้แน่นแฟ้นและสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้เข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ้ายสืบต่อไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s