Science Update : เครื่องสลายแอลกอฮอล์แบบทันใจ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ผู้หญิง – Science Update : เครื่องสลายแอลกอฮอล์แบบทันใจ (naewna.com)

Science Update : เครื่องสลายแอลกอฮอล์แบบทันใจ

Science Update : เครื่องสลายแอลกอฮอล์แบบทันใจ

วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 09.00 น.

ทีมนักวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์และวิสัญญีวิทยาของมหาวิทยาลัยโตรอนโต ในแคนาดา คิดค้นเครื่องช่วยหายใจแบบง่ายๆ ชื่อว่า “เคลียร์เมต” (ClearMate) เป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดหนึ่งที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยา ของสหรัฐ (FDA) เมื่อปี 2019 ให้ใช้ขจัดพิษคาร์บอนมอนน็อกไซด์กับคนไข้ในห้องฉุกเฉินได้ สามารถดึงการทำงานของปอดมาเพิ่มประสิทธิภาพให้ตับในการขจัดสารพิษต่างๆ ออกจากกระแสเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเอทานอลซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มมึนเมาชนิดต่างๆ ให้ออกไปจากร่างกายได้อย่างรวดเร็วขึ้นถึง 3 เท่า ทั้งยังควบคุมการไหลเวียนเข้า-ออกของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

มีการทดสอบใช้อุปกรณ์เคลียร์เมตในเบื้องต้น กับกลุ่มทดลองที่เป็นชาย 5 คน บางคนได้รับเครื่องดื่มผสมวอดก้าเข้าไป 1 แก้วก่อนการทดลองด้วย พบว่าหลังการใช้งานเป็นเวลายาวนานสูงสุดที่ 3 ชั่วโมง อัตราการสลายและขจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าเลยทีเดียว ทีมผู้วิจัยจึงเชื่อว่าอุปกรณ์นี้มีศักยภาพสูงในการนำไปพัฒนาต่อ เพื่อแก้ปัญหาใหญ่ด้านสุขภาพและอุบัติภัยจากการดื่มแอลกอฮอล์ทั่วโลก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s