‘ครูตั้น’ พร้อมขับเคลื่อนทุกโครงการ สิ้นม.ค.นี้ โรงเรียนตัวอย่างเห็นภาพชัดเจน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/543991

'ครูตั้น'พร้อมขับเคลื่อนทุกโครงการ สิ้นม.ค.นี้ โรงเรียนตัวอย่างเห็นภาพชัดเจน

‘ครูตั้น’พร้อมขับเคลื่อนทุกโครงการ สิ้นม.ค.นี้ โรงเรียนตัวอย่างเห็นภาพชัดเจน

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564, 16.40 น.

8 ม.ค.64 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาผธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า เป็นการประชุม เรื่องโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำชุมชน ซึ่งเป็นการลงรายละเอียดเพิ่มเติมในโมเดลที่วางไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมขับเคลื่อนโครงการกับทุกภาคส่วนในวันที่ 18 ม.ค.นี้ รวมถึงเตรียมข้อมูลสำหรับนำเสนอต่อ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ถึงแนวทางในการพัฒนาการศึกษาที่จะทำให้มีครูครบชั้น ครบวิชา และมีความหลากหลายเรื่องหลักสูตร  ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องวิชาการแล้วจะมีเรื่องการพัฒนาทักษะ อาชีพ ด้วย 

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับรายงานจาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ซึ่งลงพื้นที่เป้าหมายตรวจสอบข้อมูลและทำวิจัย ว่า ความต้องการต่าง ๆและปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดจาการผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนมีอะไรบ้าง ซึ่งล้วนแต่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการพัฒนาต่อไป

ทั้งนี้ ตามแผนจะแบ่งการพัฒนายกระดับทั้ง 3 ส่วน คือ โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ได้แก่ 1.โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาโรงเรียนระดับประถมศึกษา 2.โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เป็นการทำให้โรงเรียนมัธยมฯมีความหลากหลาย เพิ่มเติมด้านวิชาการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน และ 3.โรงเรียนสแตนอโลน ซึ่งมีจำนวนหลายพันโรงที่ต้องมีการจัดสรรงบประมาณลงไปเพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ 

“สำหรับรายชื่อโรงเรียนที่จะนำร่องโครงการขณะนี้ยังต้องรอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) วางแผนงบประมาณมาก่อน รวมถึงการเตรียมการจัดรถรับส่งนักเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก การวางระบบเชื่อมต่อเทคโนโลยีต่างๆ โดยหวังว่าจะเห็นภาพความชัดเจนของโรงเรียนตัวอย่างหรือโรงเรียนเป้าหมายภายในสิ้นเดือน ม.ค.นี้ เพื่อให้ทั่วประเทศได้เห็นเป็นแนวทาง” นายณัฏฐพล กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s