ราชกิจจาฯ ประกาศตัวเลข “เงินสำรองระหว่างประเทศ” ล่าสุด 8.7ล้านล้านบาท #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/454478

ราชกิจจาฯ ประกาศตัวเลข “เงินสำรองระหว่างประเทศ” ล่าสุด 8.7ล้านล้านบาท

ราชกิจจาฯ ประกาศตัวเลข "เงินสำรองระหว่างประเทศ" ล่าสุด 8.7ล้านล้านบาท8 มกราคม 2564 – 09:51 น.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศไทย พบล่าสุด 8.7 ล้านล้านบาท

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ฝบช. 9/2563 เรื่อง รายงานฐานะเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2563 ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้จัดทํารายงานแสดงฐานะของเงินสํารองระหว่างประเทศของทางการ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 
ด่วน..ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ คุม”โควิด”งัด 4 ยาแรง ปกปิดไทม์ไลน์ แจ้งเท็จ โทษติดคุก 2 ปี

 

ทั้งในฐานะรวม ฐานะสุทธิ และฐานะล่วงหน้าสุทธิ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นประจําทุกเดือน นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรายงาน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ฐานะการเงินสุทธิที่ 275,203.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8,714,031.25 ล้านบาท
 

ราชกิจจาฯ ประกาศตัวเลข "เงินสำรองระหว่างประเทศ" ล่าสุด 8.7ล้านล้านบาท

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s