น.พ.อภิชาต วชิรพันธ์ แม่ทัพหน้าของไทยในสมรภูมิโควิด : อาทร จันทวิมล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/543906

น.พ.อภิชาต วชิรพันธ์ แม่ทัพหน้าของไทยในสมรภูมิโควิด : อาทร จันทวิมล

น.พ.อภิชาต วชิรพันธ์ แม่ทัพหน้าของไทยในสมรภูมิโควิด : อาทร จันทวิมล

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564, 13.43 น.

เมื่อโรคไวรัสโคโรน่า หรือโควิด แพร่ระบาดมาถึงเมืองไทยตอนต้นปี พ.ศ. 2563  แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่/อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนคนไทย ได้ร่วมมือต่อสู้ป้องกันภัยอันร้ายแรงเหล่านี้อย่างห้าวหาญ  จนได้รับการชมเชยจากองค์การอนามัยโลก  หนึ่งในกำลังสำคัญในการสู้ภัยโควิดระดับแนวหน้า  ที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ ได้แก่ นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบำราศนราดูร

น.พ.อภิชาต หรือหมอหมูเป็นชาวนครศรีธรรมราช เรียนจบจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่น13 เคยเป็นแพทย์ ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช   และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ก่อนที่จะมารับหน้าที่ใน พ.ศ. 2560 เป็นผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร ซึ่งเป็นโรคพยาบาลเฉพาะทางสำหรับโรคติดต่อร้ายแรง ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ พ.ศ.2500

เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ขณะที่เริ่มเกิดโรคโควิดที่เมืองอู่ฮั่น  รัฐบาลจีนประกาศปิดเมืองห้ามคนเดินทางเข้าออกจากเมืองอู่ฮั่น  เพื่อป้องกันการระบาดของโรค    รัฐบาลไทยได้ขออนุมัติจากรัฐบาลจีนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อส่งเครื่องบินไปอพยพคนไทยที่ตกค้างอยู่ในอู่ฮั่นกลับประเทศไทย หมออภิชาตได้อาสาสมัครรับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีม  นำเครื่องบินเช่าเหมาลำของแอร์เอเชีย นำโดยกัปตันมนูญ เจริญลอย บินไปรับคนไทย 138 คน จากเมืองอู่ฮั่นกลับมาที่สนามบินอู่ตะเภา แล้วนำไปกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน ที่ฐานทัพเรือสัตหีบอย่างปลอดภัย

ต้นปี พ.ศ. 2563 ในช่วงที่มีการระบาดของโควิดใหม่ๆ  แพทย์ทั่วไปยังไม่พบยาและวิธีการรักษาที่เหมาะสม    มีการพบนักท่องเที่ยวชาวจีนป่วยด้วยโควิดรายแรกในประเทศไทย  และเป็นรายแรกที่ตรวจพบนอกประเทศจีนนำส่งรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร    ซึ่ง น.พ.อภิชาต วชิรพันธ์  และคณะได้ดูแลรักษาจนหายแล้วส่งกลับเมืองจีนไป  ทำให้คณะแพทย์ไทย มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

ปลายปี พ.ศ.2563 เกิดเหตุโควิดระบาดใหญ่ที่สมุทรสาคร  ผู้ติดเชื้อหลายร้อยคนเป็นแรงงานต่างชาติชาวพม่า  กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งโรงพยาบาลสนามฉุกเฉิน ที่ตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาครโดยมอบให้ นายแพทยอภิชาต วชิรพันธ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลสนาม ตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาคร  คล้ายกับโรงพยาบาลชุมชนขนาด 40 เตียง  ทำการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด ทั้งที่ไม่มีอาการและอาการน้อย และผู้ป่วยโรคทั่วไป ทั้งผู้ป่วยนอกและใน ที่ถูกกักบริเวณในเขตควบคุมไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลปกติได้ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 จนกว่าจะเสร็จภารกิจ ใช้ทีมงาน

จากสถาบันบำราศนราดูร มีแพทย์ 1 คน พยาบาล 4 คนประจำการตลอด 24 ชั่วโมง  โดยสามารถเรียกกำลังเสริมจากที่อื่นมาช่วยได้หากมีผู้ป่วยมากขึ้น แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 บริเวณ คือผู้ป่วยโควิดอาการปานกลางที่อาจต้องให้ออกซิเจน   ผู้ที่ผลตรวจโควิดเป็นบวก และผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบ มีระบบการกรองฟอกอากาศ ระบบกำจัดวัสดุมีพิษ และกำจัดสิ่งปฏิกูล ตามมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์กลุ่มผู้รับบริการจะเป็นคนไทยและแรงงานต่างชาติที่อยู่บริเวณตลาดกลางกุ้ง  และถนนวัดศรีเมืองประมาณ1,250 ครอบครัว จำนวนราว 2,800 คน ที่ทางจังหวัดประกาศเป็นเขตควบคุมโควิดคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า   โดยมียาม ตำรวจ ทหารเฝ้าระวัง   ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด เครือข่ายสื่อสารและลวดหนามกั้นรอบบริเวณคล้ายค่ายทหารในสนามรบ

ผลงานของนายแพทย์ อภิชาต วชิรพันธ์ ที่เปรียบเสมือนแม่ทัพหน้าในสมรภูมิโควิดของประเทศไทย ได้ใช้วิชาความรู้ประสบการณ์ในการรักษาโรคระบาดอย่างชาญฉลาด และเสี่ยงชีวิตเพื่อส่วนรวม  ทำให้เกิดผลดีอย่างใหญ่หลวงในการป้องกันและรักษาโรคไวรัสโควิดทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมาก  นับเป็นผลบุญมหาศาล และเป็นบุญคุณที่จะจารึกในดวงใจของคนไทยทั้งชาติ  ตลอดไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s