‘ภูมิสรรค์’ นำทีมชูนโยบาย ‘คุณหญิงกัลยา’ นำโค้ดดิ่งเร่งขับเคลื่อนการศึกษาพิเศษรับปี64 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/544015

'ภูมิสรรค์'นำทีมชูนโยบาย'คุณหญิงกัลยา' นำโค้ดดิ่งเร่งขับเคลื่อนการศึกษาพิเศษรับปี64

‘ภูมิสรรค์’นำทีมชูนโยบาย’คุณหญิงกัลยา’ นำโค้ดดิ่งเร่งขับเคลื่อนการศึกษาพิเศษรับปี64

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564, 17.46 น.

นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ และนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบาย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564–ปีงบประมาณ 2565

นายภูมิสรรค์ กล่าวว่า “คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความสำคัญของการศึกษาพิเศษ โดยได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้เกิดผลเร็ว เกิดผลจริง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาพิเศษในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ในที่ประชุมได้นำเสนอแนวทางการดำเนินการตามนโยบายคุณหญิงกัลย ดังนี้ 1) ปีของการขับเคลื่อนงานเรียนรวม โดยการบูรณาการทุกภาคส่วน 2) การจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจนของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 3) การโค้ชชิ่งเสริมสร้างครูให้มีจิตวิญญาณครูการศึกษาพิเศษ 4) เส้นทางชีวิตสู่ความสำเร็จ(เป้าหมายที่น้องๆใฝ่ฝัน) 5) คุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู การเขียนเรียงความ การแต่งเพลง วัฒนธรรมท้องถิ่น ธนาคารโรงเรียน 6) ศูนย์วิจัย 13 ศูนย์ 7) 1 ไร่ 1 แสน (Coding for farm) และ 8) ทักษะชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่อง(Coding for การศึกษาพิเศษ)”

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษิการ รับผิดชอบดูแลโรงเรียนการศึกษาพิเศษด้านต่างๆ ได้แก่ 1) โรงเรียนเฉพาะความพิการ 46 โรงเรียน ใน 37 จังหวัด 2) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ มี 77 ศูนย์ 3) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 51 โรงเรียน ใน 43 จังหวัด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s