‘รมช.มนัญญา’ ลุยแก้ปัญหา ‘น้ำนมดิบ’ ล้นตลาด อ.ส.ค.รับซื้อ 40 ตันผลิตนมยูเอชที #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/543983

'รมช.มนัญญา'ลุยแก้ปัญหา'น้ำนมดิบ'ล้นตลาด อ.ส.ค.รับซื้อ40ตันผลิตนมยูเอชที

‘รมช.มนัญญา’ลุยแก้ปัญหา’น้ำนมดิบ’ล้นตลาด อ.ส.ค.รับซื้อ40ตันผลิตนมยูเอชที

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564, 16.24 น.

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโรงงานผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ยูเอชที และเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และตัวแทนสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก ว่า เป็นการร่วมกันหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการรับซื้อน้ำนมดิบของสมาชิกสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เกษตรกรโคนมได้รับผลกระทบ น้ำนมดิบล้นกว่าวันละ 40 ตัน โดยเบื้องต้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จะรับซื้อน้ำนมดิบ 40 ตัน นำไปผลิตเป็นนมยูเอชที และบริหารจัดการต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในอนาคต มีนโยบายขยายการรับน้ำนมดิบของเกษตรกรโคนมภาคใต้มากขึ้น โดยจะมีการสร้างโรงงานใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับน้ำนมดิบได้มากถึงวันละ 200 ตัน ซึ่งปัจจุบัน อ.ส.ค.มีข้อจำกัดในปริมาณการสำรองน้ำนมดิบของเกษตรกร และปริมาณการผลิตนมยูเอชที รวมถึงปริมาณกล่อมนมที่มีจำกัด จึงต้องร่วมกันหารือ ต้องประสานกับหลายหน่วยงาน เพื่อให้ได้แนวทางที่ดีต่อทุกฝ่ายต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s