ร้านภูฟ้าอัญเชิญภาพฝีพระหัตถ์พระราชทาน ‘สวัสดีปีฉลูวัว’ อิ่มเอม เปรมใจ และมีความสุขยิ่ง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/543367

ร้านภูฟ้าอัญเชิญภาพฝีพระหัตถ์พระราชทาน  ‘สวัสดีปีฉลูวัว’อิ่มเอม เปรมใจ และมีความสุขยิ่ง

ร้านภูฟ้าอัญเชิญภาพฝีพระหัตถ์พระราชทาน ‘สวัสดีปีฉลูวัว’อิ่มเอม เปรมใจ และมีความสุขยิ่ง

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ในปีฉลู พ.ศ.2564 นี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ “รูปวัว” หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส โดยร้านภูฟ้าอัญเชิญมาปักบนกระเป๋า เสื้อโปโล 4 สี และเสื้อทีเชิ้ต 4 สี ออกจำหน่ายเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ http://www.phufa.org/shop และร้านภูฟ้าทั้ง 20 สาขา

เมื่อนึกถึง “วัว” ผู้คนจะนึกถึงสัตว์สี่เท้า ที่ยังประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อวัว และนมวัว ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนอันโอชะ และอิ่มเอมของมวลมนุษย์ โดยสามารถนำมาเป็นอาหารนานาชนิด นำมาเป็นเครื่องดื่มบำรุงร่างกายได้หลากหลาย ทำให้มนุษย์เติบโตแข็งแรง สมบูรณ์

เมื่อได้อัญเชิญภาพฝีพระหัตถ์ “ปีฉลู” มาปักบนกระเป๋าเสื้อโปโล และทีเชิ้ต ทั้ง 9 สี ทางร้านภูฟ้าจึงได้นำคำว่า “อิ่ม” มาขึ้นต้นกับเสื้อทั้ง 9 สี อย่างมีความหมายถึง ความอิ่มเอม เปรมใจ และมีความสุขยิ่ง โดยเสื้อโปโลทั้ง 4 จะมีชื่อสีต่างๆที่มีความหมายของคำว่า “อิ่ม” ทั้งสิ้นคือ สีฟ้า-อิ่มใจ, สีน้ำเงิน-อิ่มบุญ,สีแสด-อิ่มเอิบ, สีขาว-อิ่มอุ่น และสีเขียว-อิ่มโอษฐ์ นอกจากนี้พรพระราชทานจะปรากฏบนด้านหน้าของเสื้อทีเชิ้ต 2 สี คือ สีครีม-อิ่มเอม และสีชมพู-อิ่มสุข ส่วนเสื้อคอกลม แบบมีกระเป๋า มี 2 สี คือสีเขียว-อิ่มจิต และ สีม่วง-อิ่มทิพย์

นอกจากเสื้อโปโล เสื้อคอกลมและทีเชิ้ตแล้ว ยังมีสินค้าอื่นๆ จะเลือกซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ ได้แก่ บัตรอวยพรปีใหม่ สมุดบันทึก ปากกา กระบอกน้ำเก็บความร้อน-เย็น และเครื่องใช้อื่นๆ รวมทั้งยังจัดจำหน่ายกระเป๋าผ้าต่างๆ ทั้งนี้ ทางร้านได้รับเกียรติจากผู้ออกแบบจากแบรนด์ THEATRE เป็นที่ปรึกษาในการให้สีสำหรับผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้น ทางร้านยังมีสินค้าผ้าไหม ผ้าห่มทอมือ และสินค้าที่แปรรูปมาจากผ้าปกากะญออันเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านมาจัดจำหน่ายอย่างมากมาย ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าได้ที่ร้านภูฟ้าทั้ง 20 สาขา และสั่งซื้อออนไลนได้ที่ http://www.phufa.org/shop และติดตามข่าวสารทาง Facebook: PHUFA

ร้านภูฟ้า เป็นร้านที่จัดตั้งขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กและชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ให้แก่ร้านภูฟ้าเพื่อนำไปผลิตสินค้าต่างๆ จำหน่าย โดยรายได้เหนือรายจ่ายของร้าน ทรงพระกรุณาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชาวบ้านรวมทั้งนักเรียนถิ่นห่างไกล เป็นจำนวนเงินมากกว่า 160 ล้านบาท ในช่วงสิบหกปีที่ผ่านมา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s