วัคซีนไฟเซอร์ต้านโควิดกลายพันธุ์จากอังกฤษได้ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/world/642311

วันที่ 09 ม.ค. 2564 เวลา 12:15 น.วัคซีนไฟเซอร์ต้านโควิดกลายพันธุ์จากอังกฤษได้ผลวิจัยชี้วัคซีนต้าน Covid-19 ของไฟเซอร์มีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ที่มาจากอังกฤษ

ผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทกซัสสาขาการแพทย์ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) และไบโอเอ็นเทค (BioNTech) พบว่า วัคซีนต้าน Covid-19 ที่ทั้งสองบริษัทร่วมกันพัฒนามีแนวโน้มที่จะสร้างภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองต่อเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ที่มีโปรตีนหนาม (spike protein) ที่ชื่อว่า N501Y จากอังกฤษและแอฟริกาใต้

งานวิจัยนี้ศึกษาการตอบสนองต่อเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ในน้ำเหลืองของเลือกที่ได้จากอาสาสมัคร 20 คนที่ได้รับวัคซีนของไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทค และแม้จะไม่ได้ศึกษาเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์อื่น แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็สอดคล้องกับการตอบสนองต่อไวรัสเสมือน 15 ชนิดที่มีหนามโปรตีนของเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์อื่นของเชื้อ SARS-CoV-2

ผลการศึกษาชิ้นนี้เผยแพร่ก่อนที่จะมีการตีพิมพ์และการผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ (peer review) 

ด้านผู้บริหารจากทั้งไบโอเอ็นเทค และโมเดอร์นา (Moderna) ต่างเชื่อว่าวัคซีนของตัวเองจะป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s