วัดโกรกกราก ที่พึ่งยามยากของคนสมุทรสาคร หยุดวิปัสสนาหันมารักษาโควิด : อาทร จันทวิมล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/543976

วัดโกรกกราก ที่พึ่งยามยากของคนสมุทรสาคร หยุดวิปัสสนาหันมารักษาโควิด : อาทร จันทวิมล

วัดโกรกกราก ที่พึ่งยามยากของคนสมุทรสาคร หยุดวิปัสสนาหันมารักษาโควิด : อาทร จันทวิมล

วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564, 07.00 น.

วัด ในพระพุทธศาสนา ได้เป็นที่พึ่งของคนมีทุกข์ทั้งทางกายและทางใจมานานกว่าพันปี   พระไตรปิฎกได้ระบุชื่อของสมุนไพรที่ใช้เป็นยารักษาโรค (เภสัชวัตถุ) เช่นสมอไทย (หรีตกะ)สมอพิเภก(วิภีตกะ) และมะขามป้อม (อามลกะ) ซึ่งเป็นส่วนผสมของยาตรีผลาที่ใช้กินสร้างภูมิต้านทานโรคศิลาจารึกที่วัดพระเชตุพนได้บันทึกตำรายาต่างๆสมัยรัชกาลที่3ซึ่งทดลองพิสูจน์แล้วว่าสามารถรักษาโรคนานาชนิดได้จริง

คนที่ป่วยโรคเอดส์นานาชาติ หันไปพึ่งวัดพระบาทน้ำพุที่ลพบุรี  คนติดยาเสพติดที่ต้องการบำบัดหยุดยา เดินทางไปที่วัดถ้ำกระบอก ที่สระบุรี   และขณะนี้คนที่ตรวจพบเชื้อโควิดในสมุทรสาครจำนวนมาก มุ่งหน้าไปที่วัดโกรกกราก

วัดโกรกกราก เป็นวัดมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ตำบลโกรกกราก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นวัดเก่าแก่อายุเกือบ 200 ปี มีปรากฏชื่อวัดในการเสด็จประพาสต้นทางเรือ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สิ่งที่น่าสนใจของวัดโกรกกรากคือหลวงพ่อปู่ ที่เป็นพระประธานในอุโบสถ ซึ่งแกะสลักจากศิลาแลงลงรักปิดทอง มีลักษณะแปลกไปจากพระพุทธรูปทั่วไปคือสวมแว่นตาดำ เพราะครั้งหนึ่งเคยมีโรคตาแดงระบาดบริเวณนั้น  ชาวบ้านบนบานว่าถ้าหายตาแดงจะนำทองคำเปลวมาปิดที่พระเนตรของพระพุทธรูป   ต่อมาเมื่อราว 70 ปีมาแล้ว เจ้าอาวาสองค์หนึ่งชื่อหลวงปู่กรับ ได้นำแว่นตามาสวมให้พระพุทธรูปแล้วต่อจากนั้นคนทั่วไปก็พากันนำแว่นตามาถวายเป็นการทำบุญ

พ่อค้าแม่ค้าในสมุทรสาครมักจะมาสักการะขอพรจากหลวงพ่อปู่ให้สินค้าขายได้มีกำไรดี   ชาวเรือที่จะออกไปทะเลลึกเพื่อหาปลาเมื่อผ่านวัดโกรกกราก นิยมจุดประทัดบูชาหลวงพ่อปู่ และคนที่ขับรถผ่านวัดก็มักจะกดเสียงแตรถวายเป็นประจำ   ตลาดนัดวัดโกรกกราก ซึ่งมีร้านมากกว่า 500 ร้าน อาจถือว่าเป็นตลาดนานาชาติเพราะจะได้ยินคนพูดภาษาหลากหลาย งานเทศกาลประจำปีของวัดโกรกกรากในเดือนมกราคม เป็นงานวัดที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติทำให้วัดมีรายได้จากการเช่าแผงร้านค้า และมีคนเข้าไปทำบุญจำนวนมาก

วัดโกรกกรากมีศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานขนาดใหญ่  ที่สามารถรองรับพระภิกษุบวชใหม่ในเขตอำเภอเมืองจาก 59 วัด ได้คราวละ กว่า 400 คน โดยฝึกการนั่งสมาธิ  เดินจงกรม และบรรยายธรรม 

เมื่อเดือนธันวาคม 2563  เกิดเหตุโควิดระบาดที่สมุทรสาคร พระครูวิสุทธิ์คุณ เจ้าอาวาสวัดโกรกกรากสั่งยกเลิกงานวัดประจำปีที่เคยทำรายได้เข้าวัดปีละหลายล้านบาท  และ สั่งงดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนาของวัด เพื่อนำพื้นที่ลานและศาลาปฏิบัติธรรมมาดัดแปลงเป็น “ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 2”ที่สามารถรับผู้ติดเชื้อโควิดขั้นต้นมารักษาตัวและพักฟื้น โดยจัดวางเตียง 140 เตียงที่เว้นระยะห่างกันตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ 

การเปิดศูนย์ห่วงใยคนสาคร หรือ Cohort Center Thailand EMTที่วัดโกรกกราก ได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวบ้านในพื้นที่ ไม่มีการต่อต้านจากชุมชนในเหมือนที่อื่น บรรดามรรคทายก อุบาสก อุบาสิกา และเด็กวัดต่างพร้อมที่จะช่วยเหลือเป็นกำลังเสริมให้กับเจ้าหน้าที่  นำสิ่งของมาบริจาคมอบให้กับผู้ที่จะเข้ามาพักอยู่ในศูนย์ เพื่อที่จะให้พ้นผ่านวิกฤตในครั้งนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด

ผู้ติดเชื้อโควิดชุดแรกจำนวน 30 คนที่ค้นพบในชุมชนและสถานประกอบการของจังหวัดสมุทรสาคร ได้เคลื่อนย้ายมาที่ศูนย์ฯวัดโกรกกราก เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563  ส่วนมากเป็นแรงงานต่างชาติชาวพม่าที่ไม่เข้าใจภาษาไทยจึงต้องใช้ล่ามแปล  บางคนเป็นผู้ที่ตรวจพบเชื้อแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการหรืออาการไม่รุนแรงมากนัก ต้องเข้ามาอยู่ในศูนย์ฯเพื่อรอให้มีภูมิคุ้มกันตนเอง และไม่แพร่เชื้อให้คนอื่น   แต่ถ้าพบว่าใครมีอาการหนักก็จะส่งต่อไปเข้าโรงพยาบาลสมุทรสาครทันที โดยมีนายวุฒิพงษ์สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์  

ภายในศูนย์ฯวัดโกรกกรากถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม ไม่อนุญาตให้รถหรือบุคคลภายนอกเข้าไปโดยเด็ดขาด  มีทหารจากกองพันทหารสื่อสาร และ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครรักษาการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง   มีการนำอุปกรณ์สาธารณสุขโทรคม หรือการแพทย์ระยะไกล (Telemedicine) และหุ่นยนต์ที่ทันสมัยมาใช้ ทำให้ แพทย์ พยาบาล สามารถตรวจรักษาผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องเข้าใกล้หรือสัมผัสตัวผู้ป่วย เช่น  อุปกรณ์ฟังเสียงการเต้นของหัวใจลักษณะคล้ายเหรียญ 10 บาทที่นำไปติดบริเวณหน้าอกผู้ป่วยในห้อง แล้วจะส่งเสียงสัญญาณไร้สาย ไปเข้าโทรศัพท์มือถือหรือแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ของแพทย์พยาบาลที่นั่งอยู่ในอีกห้องหนึ่ง   อุปกรณ์และกล้องวงจรปิดจะจับภาพของผู้ป่วยแล้วส่งภาพหรือกราฟแสดงสัญญาณการเต้นของหัวใจ และปริมาณออคซิเจนในเลือดของผู้ป่วยไปยังแพทย์พยาบาลนอกห้องที่เฝ้าดูผู้ป่วยได้คราวละหลายสิบคนพร้อมกัน   เพื่อจะได้รีบเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยคนที่มีอาการผิดปกติอย่างทันท่วงที

เจ้าอาวาสวัดโกรกกราก มีความสนใจในการดูแลผู้ป่วยโควิด  เคยใช้เงินของวัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์บริจาคให้โรงพยาบาลสมุทรสาครไปแล้วเป็นจำนวนมาก เช่น เครื่องวัดความดันเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วถุงมือยางหมวกตัวหนอนหน้ากากN95แท็บเล็ต และเครื่องมือสื่อสารระหว่างคนป่วยกับทีมแพทย์พยาบาล

การที่วัดโกรกกราก และชาวบ้านใกล้เคียง  ยินดีสนับสนุนให้ใช้ลานปฏิบัติธรรมวัดโกรกกรากเป็นสถานที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิดเบื้องต้น หรือ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร   โดยหยุดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและวิปัสสนาไว้ชั่วคราว เป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่คนไทยและคนต่างชาติที่มีความเกรงกลัวต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด  เป็นที่พักพิงหลบภัยฉุกเฉินขณะที่เจ็บป่วยเดือดร้อนขาดแคลนและเป็นที่พึ่งยามยากของคนสมุทรสาครอย่างแท้จริง 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s