สถานีเกษตร-สิ่งแวดล้อม : ‘ช่องเย็น’ ต้องบริการด้วย ‘ใจ’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/543758

สถานีเกษตร-สิ่งแวดล้อม : ‘ช่องเย็น’ต้องบริการด้วย‘ใจ’

สถานีเกษตร-สิ่งแวดล้อม : ‘ช่องเย็น’ต้องบริการด้วย‘ใจ’

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ตั้งอยู่ในผืนป่าตะวันตกของประเทศไทยมีเนื้อที่กว่า 558,000 ไร่ ครอบคลุมท้องที่ อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร และ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่วงก์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนแหล่งหนึ่งของลุ่มเจ้าพระยา

“ช่องเย็น” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปสัมผัสธรรมชาติอากาศท่่ี่หนาวเย็นตลอดทั้งปี และมีทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม

ช่องเย็นเป็นจุดสิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 1117 เป็นถนนเพื่อความมั่นคงทางทหาร โดยจะสร้างถนน จากจ.กำแพงเพชร ไป อ.อุ้มผาง จ.ตาก ระยะทางรวมประมาณ 143 กม. แต่สามารถสร้างเสร็จสมบูรณ์ถึงกม.ที่ 115 ต้องหยุดไปเพราะสงครามกับคอมมิวนิสต์ได้สงบลง รัฐบาลในสมัยนั้นจึงได้มีมติยุติการก่อสร้างถนนเพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์ในทางการทหารและความมั่นคงแล้ว และต้องการรักษาสภาพป่าผืนที่สมบูรณ์ในด้านตะวันตกของไทยไว้โดยได้ทำการปิดถนนที่ “ช่องเย็น” กม.ที่ 93 เป็นระยะเวลามากว่า 30 ปีแล้ว

จริงๆแล้วอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวเพียงช่องเย็นเท่านั้น ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปอีกมากมาย เช่นเขาโมโกจู

ยอดเขาโมโกจู เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในผืนป่าตะวันตก สูง 1,964 เมตร จากระดับน้ำทะเล ห่างจากที่ทำการอุทยาน ประมาณ 38 กิโลเมตร เป็นยอดเขาที่มีชื่อเสียงในกลุ่มท่องเที่ยวแบบเดินป่า ปีนเขา ที่ครั้งหนึ่งในชีวิิตจะต้องไปเยือนให้ได้

โมโกจู เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า เหมือนฝนจะตก เนื่องจากบนยอดเขามักถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกและมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ช่วงปีนเขาจะมีความลาดชันกว่า 60 องศา ดังนั้น นักเดินป่า นักปีนเขาที่สนใจจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม และที่สำคัญจะต้องจองคิวในการออกทริปในแต่ละปีด้วย เพราะทางอุทยานฯจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติ โดยในการออกทริปในแต่ละครั้งจะใช้เวลาไป-กลับ 5 วัน

นอกจากนี้ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย เช่น ภูสวรรค์ ซึ่งอยู่เหนือช่องเย็นไปประมาณ 300 เมตร ต้องเดินขึ้นเขาชันอย่างต่อเนื่อง แต่ทางอุทยานฯทำทางเดินขึ้นไว้ค่อนข้างดีถ้าไปช่องเย็น ต้องไม่พลาดปีนขึ้นภูสวรรค์ เพราะจะได้เห็นทิวทัศน์ 360 องศาที่สวยงาม

จุดชมวิวกิ่วกระทิง  ตั้งอยู่กม.ที่ 81 เป็นหน้าผาสูงชัน จุดนี้ต้องขึ้นไปเช้าๆ ดูพระอาทิตย์ขึ้นบริเวณช่องเขาสวยงามมากๆ โมโกจูน้อย เป็นเนินเขาเล็กที่คล้ายๆเขาโมโกจู ที่มองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวประเภทนน้ำตกก็มีหลายแห่งเช่น น้ำตกแม่รีวา น้ำตกแม่กี น้ำตกแม่กระสา น้ำตกนางนวล น้ำตกเสือโคร่ง  เป็นต้น

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและสวยงามมากมายเช่นนี้ จำเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ และที่สำคัญจะต้องมีใจให้กับงานด้านการบริการและประชาสัมพันธ์ด้วย เพราะจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญๆ คำถามที่นักท่องเที่ยวถาม อาจจะเป็นคำถามเดียวกัน ที่จะต้องตอบซ้ำเหมือนเดิมวันละหลายๆครั้ง แต่นักท่องเที่ยวแต่ละคนจะได้ยินเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ไม่ใช่…ถามคำ ตอบคำ ไม่อธิบาย ไม่ยิ้มหน้าบูดบึ้ง แสดงกิริยาเหมือนกับรำคาญที่นักท่องเที่ยวถาม อยากให้ทางอุทยานฯแก้ไขด้วยครับ หน้าตาสวยอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบ คำตอบคือ ต้องทำงานด้วย “ใจ”ครับ…


รัฐศักดิ์ พลสิงห์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s