เอ็ม บี เค ร่วมกับ เอไอเอส ติดตั้งจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ ‘คนไทยไร้ E-Waste’ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/543381

เอ็ม บี เค ร่วมกับ เอไอเอส ติดตั้งจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์  ‘คนไทยไร้ E-Waste’ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอ็ม บี เค ร่วมกับ เอไอเอส ติดตั้งจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ ‘คนไทยไร้ E-Waste’ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ศตกมล วรกุล ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.เอ็ม บี เค, วิศาล สิปิยารักษ์ รอง กก.ผอ.สายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ และ รอง กก.ผอ.สายการตลาด บมจ.เอ็ม บี เค,วราลี จิรชัยศรี หน.ส่วนงานสื่อสารองค์กร เอไอเอส, พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ผู้ก่อตั้งและนักออกแบบ บจ.คิดคิด

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) และบริษัท คิดคิด จำกัด ผนึกกำลังภาคเอกชน เชิญชวนคนไทยร่วมใจคัดแยก E-Waste และนำไปทิ้งในจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการ “คนไทยไร้E-Waste” ภายใน 4 ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ได้แก่ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค, ศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลสและ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9

วิศาล สิปิยารักษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ และ รองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เผยว่า เป็นที่ทราบกันว่าปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญระดับโลก ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของทุกๆ คน บริษัทมีความตระหนักและมุ่งมั่นดำเนินการตามหลัก “องค์กรไทย หัวใจสีเขียว” โดยสร้างสรรค์และให้สนับสนุนโครงการที่เชื่อมโยงในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะการกำจัดขยะอย่างสร้างสรรค์และถูกวิธี ซึ่งมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ เอไอเอสได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

“ที่ผ่านมาบริษัทมีการติดตั้งจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ, แท็บเลต, แบตเตอรี่มือถือ, พาวเวอร์แบงก์, สายชาร์จ ต่างๆ ในทุกศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้เข้าถึงจุดกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายขึ้น พร้อมตระหนักรู้ความสำคัญของการแยกขยะอันตรายร่วมกันก่อนรวบรวมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยในปี 2563 เราสามารถรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ประมาณ 571.5 กิโลกรัม และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต” วิศาลกล่าว

วิศาล สิปิยารักษ์ และ วราลี จิรชัยศรี ชวนคนไทยร่วมใจคัดแยก E-Waste

ด้าน วราลี จิรชัยศรี หัวหน้าส่วนงานสื่อสารองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเติบโตไปพร้อมกับทุกภาคส่วนถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของเอไอเอส ในการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่ผ่านมาเราได้มุ่งมั่นเดินหน้าภารกิจเพื่อสังคม ชักชวนพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรณรงค์ให้คนไทย นำขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปทิ้งอย่างถูกวิธี ผ่านโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2562 เพื่อนำไปกำจัดหรือรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งปัจจุบันสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงถึง 1,007,690 กิโลกรัมคาร์บอนสมมูลย์โดยการผนึกความร่วมมือกับศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค ขยายจุดรับทิ้งขยะE-Waste ซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมจากประชาชนทั้งไทยและต่างชาติจำนวนมากที่นิยมเดินทางมาซื้อมือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาช็อปปิ้งสามารถนำมือถือเก่า แบตเตอรี่ หูฟัง และอุปกรณ์เสื่อมสภาพอื่นๆ มาทิ้งที่กล่องรับ E-Waste ได้สะดวกและง่ายมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน “คนไทยไร้ E-Waste” มีจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์กระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 จุดเปิดรับขยะทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ/แท็บเลต, แบตเตอรี่มือถือ, พาวเวอร์แบงก์, สายชาร์จ และ หูฟัง ขยะ E-Waste ทั้งหมดที่เข้าสู่โครงการจะถูกรวบรวมและนำไปกำจัดแบบถูกวิธีด้วยกระบวนการ Zero Landfilled หรือการกำจัดกากหรือของเสียโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ E-Waste ได้ที่ https://ewastethailand.comผู้ใช้บริการ และ พนักงาน ร่วมทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ บริเวณจุดรับ ภายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ผู้ใช้บริการ และ พนักงาน ร่วมทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ บริเวณจุดรับ ภายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ผู้ใช้บริการ และ พนักงาน ร่วมทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ บริเวณจุดรับ ภายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ผู้ใช้บริการ และ พนักงาน ร่วมทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ บริเวณจุดรับ ภายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์จุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste”จุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste”จุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste”จุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste”ส่วนหนึ่งของขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่วนหนึ่งของขยะอิเล็กทรอนิกส์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s