‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อนิรภัย ตรวจหาเชื้อที่ จ.ปทุมธานี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/544188

'ในหลวง-พระราชินี'พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อนิรภัย  ตรวจหาเชื้อที่ จ.ปทุมธานี

‘ในหลวง-พระราชินี’พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อนิรภัย ตรวจหาเชื้อที่ จ.ปทุมธานี

วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564, 17.01 น.

วันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีได้พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยจำนวน 2คัน มาตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19 ให้กับกลุ่มคนงานต่างด้าวที่อยู่ในตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จิตอาสานายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนายอำเภอธัญบุรี เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ เข้าตรวจสอบและคัดกรองกลุ่มคนงานต่างด้าวที่เข้ามารับการตรวจคัดกรองด้วยการสวอตในครั้งนี้พร้อมกันนี้ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ   ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  (ทีเซลส์)อยู่ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว)พัฒนาร่วมกับ พญาไทย เปาโล รพ.ราชวิถี  คณะแพทย์รามา ศ.ดร.วสันต์ จันทรามิตย์ ได้นำรถMobile  Chest X-Ray AI มาตรวจหาเชื้อโรคและพันธุ์กรรมของเชื้อไวรัสโควิด19 ในครั้งนี้ด้วย

ด้านนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าสถานการณ์ของจังหวัดปทุมธานีวันนี้มีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด19 ทั้งหมด 48 รายซึ่ง29รายมาจากตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาตินั้นก็แสดงว่าตรงจุดนี้เป็นจุดใหญ่ที่มีเชื้อไวรัสโควิด19 แพร่ระบาดเราต้องหยุดให้ได้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่ทางจังหวัดปทุมธานีได้เครื่องตรวจเชื้อติดเชื้อชีวนิรภัยมาตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19 ซึ่งทั้งสองพระองค์เป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของคนทั้งประเทศไทยและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งในวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาสนองงานมากมายรวมทั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว)พัฒนาร่วมกับ พญาไทย เปาโล รพ.ราชวิถี  คณะแพทย์รามา ศ.ดร.วสันต์ จันทรามิตย์ ได้นำรถMobile  Chest X-Ray AI มาตรวจหาเชื้อโรคและพันธุ์กรรมของเชื้อไวรัสโควิด19 ในครั้งนี้ด้วยซึ่งในการนำเครื่อง Mobile  Chest X-Ray AI มาในครั้งนี้เพื่อตรวจหาเชื้อพันธุ์กรรม

และยังบอกเรื่องวัณโรคได้ด้วย ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งแก่ประชาชนชาวไทยโดยชาวจังหวัดปทุมธานี ซึ่งในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19ซึ่งการที่ได้รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยจะทำให้การตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19 ได้มากขึ้นหลายเท่าและสร้างขวัญกำลังใจให้พี่น้องได้มากขึ้น เพราะทำก็เร็วและทำได้มากขึ้นส่วนพี่น้องที่ผ่านการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19 แล้วก็ต้องอยู่ในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วันเพื่อไม่ให้ปะปนกับบุคคลอื่นพร้อมกันนี้ก็ต้องทำตามมาตรการที่ทางรัฐบาลได้ออกมาเพื่อให้การหยุดยับยั้งเชื้อโรคไวรัสโควิด19 ได้โดยเร็วเพื่อเศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนไปได้โดยเร็ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s