6สหกรณ์โคนมประจวบฯ-เพชรบุรีเรียกร้องรัฐ ทุ่มซื้อน้ำนมดิบส่วนเกินวันละ 40 ตัน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/543825

6สหกรณ์โคนมประจวบฯ-เพชรบุรีเรียกร้องรัฐ ทุ่มซื้อน้ำนมดิบส่วนเกินวันละ40ตัน

6สหกรณ์โคนมประจวบฯ-เพชรบุรีเรียกร้องรัฐ ทุ่มซื้อน้ำนมดิบส่วนเกินวันละ40ตัน

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564, 22.00 น.

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสังวาล โพธ์มี ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรจากสหกรณ์โคนม 6 แห่ง ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบุรี ยื่นหนังสือผ่าน นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร้องขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จากกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถระบายน้ำนมดิบ ที่มีอยู่กว่า 40 ตันต่อวันได้ และปัญหาหลังการประกาศปิดสถานการศึกษาในพื้นที่ 28 จังหวัด อย่างน้อย 1 เดือน

ขณะที่ก่อนหน้านี้ สหกรณ์โคนม ประจวบคีรีขันธ์ – เพชรบุรี ได้เรียกร้องให้ อ.ส.ค.ภาคใต้ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ช่วยรับซื้อน้ำนมดิบ แต่ไม่มีข้อสรุป และในวันที่ 8 มกราคม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินไปพบตัวแทนสหกรณ์ที่ อ.ส.ค.ภาคใต้ อ.ปราณบุรี คาดว่าหากกระทรวงเกษตรฯ ช่วยเหลือจะต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อรับซื้อน้ำนมดิบส่วนเกินทั้งระบบ

นายสังวาล โพธ์มี กล่าวว่า สำหรับข้อเรียกร้องของสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ประจวบฯและ จ.เพชรบุรี ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานจัดซื้อผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ยู.เอช.ที. แทนผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนพาสเจอไรส์ เพื่อให้เด็กนักเรียนดื่มนมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการระบายผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ยู.เอช.ที. ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมสามารถช่วยเหลือรับซื้อน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่อไปได้ ในช่วงที่มีมาตรการให้โรงเรียนปิดเรียน และมีแนวโน้มที่จะขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

“ขอให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยมโรงเรียน ยู.เอช.ที. แทน ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน พาสเจอรไรส์ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานจัดซื้อ หรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ขอให้มีมาตรการเป็นการเร่งด่วน เพื่อระบายผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนชนิด ยู.เอช.ที. คงเหลือจากผลกระทบวิกฤตโควิด-19 (รอบแรก) ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยการนำไปผลิตเป็นนมโรงเรียนชนิด ยู.เอช.ที.เอาไว้ทั้งหมด เนื่องจากขณะนี้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม มีสต๊อกคงเหลือจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถรับน้ำนมดิบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้” นายสังวาล กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s