ซูเปอร์โพล เผย “โควิด” ละลอกใหม่ 91% มอง นายกฯเปลี่ยนไป ไม่เด็ดขาด #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/454700

ซูเปอร์โพล เผย”โควิด” ละลอกใหม่ 91% มอง นายกฯเปลี่ยนไป ไม่เด็ดขาด

ซูเปอร์โพล เผย"โควิด" ละลอกใหม่  91% มอง นายกฯเปลี่ยนไป ไม่เด็ดขาด10 มกราคม 2564 – 14:27 น.

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “โควิด” กับ “การปฏิรูป” ความเห็นของประชาชนต่อหัวหน้าส่วนราชการในการแก้ปัญหาโควิดรอบใหม่ 98.5% ระบุ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่รัฐคือ ต้นตอ และอุปสรรค แก้วิกฤตชาติและโควิดรอบใหม่

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “โควิด” กับ “การปฏิรูป”

กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,445 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 5–8 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

เมื่อถามความเห็นของประชาชนต่อ หัวหน้าส่วนราชการในการแก้ปัญหาโควิดรอบใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.5 ระบุ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่รัฐคือ ต้นตอ และอุปสรรค แก้วิกฤตชาติและโควิดรอบใหม่ ทั้ง ทุจริตต่อหน้าที่ ปล่อยปละละเลย และมีส่วนทำเอง

รองลงมาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.3 ระบุ นายกรัฐมนตรี ควรไล่บี้ รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง จัดการหัวหน้าส่วนราชการต้นเหตุโควิดรอบใหม่

ร้อยละ 96.5 ระบุ ถ้าจัดการ ผู้บัญชาการตำรวจแต่ละระดับ ก็ต้องจัดการหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ ด้วย เช่น กระทรวงแรงงาน และ กระทรวงมหาดไทย เพราะอยู่ในพื้นที่เกี่ยวข้องทั้งแรงงานต่างด้าว และ บ่อน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
“ซูเปอร์โพล” ชี้ สหประชาชาติ ไม่ควรยุ่งความขัดแย้งในไทย มั่นใจแก้กันเองได้

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 96.3 ระบุ สิ่งที่เห็นคือ ความจอมปลอม เฟค ของนักการเมือง ผู้มีอำนาจรัฐท่าทีขึงขังจัดการบ่อนพนัน แต่หลังลงพื้นที่เจอผลประโยชน์เอื้อ เรื่อง เงียบ

และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.9 ระบุ นายกรัฐมนตรี เปลี่ยนไป ไม่เด็ดขาด จัดการหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นต้นเหตุ โควิดรอบใหม่ ไม่เหมือนช่วงยึดอำนาจใหม่ๆ

ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 48.7 ระบุยังไม่เห็นมี หัวหน้าส่วนราชการใด ออกมาทำให้เห็นว่า จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด ในขณะที่ มีเพียงร้อยละ 14.1 ระบุ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ร้อยละ 9.6 ระบุ กระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 9.4 ระบุ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ร้อยละ 9.1 ระบุ กระทรวงแรงงาน ในขณะที่ เพียงร้อยละ 0.8 ระบุกระทรวงพาณิชย์ (เยียวยาช่วยเหลือ ลดทุกข์ยากประชาชนจากโควิดรอบใหม่) และเพียงร้อยละ 8.3 เท่านั้นที่เห็นทุกส่วนทำดีเต็มที่แล้ว

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.9 ต้องการเห็นการ ปฏิรูปการทำงานของ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ตำรวจ แรงงาน มหาดไทย ถอนรากถอนโคน ขบวนการต้นตอแพร่เชื้อโควิด คืนความสุขประชาชนเหมือนเคยสัญญาไว้ หลังยึดอำนาจปี 2557 ในขณะที่เพียงร้อยละ 3.1 ไม่ต้องการ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า “อิทธิพลมืด บดขยี้ อำนาจรัฐ” กำลังเป็นภาพเด่นชัดขึ้นหลังโควิดระบาดรอบใหม่ สะท้อนอำนาจรัฐอ่อนแอแต่ทำเป็นขึงขังจัดการเด็ดขาดแต่แพ้ผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องที่เกี้ยเซียะลงตัวจนเรื่องเงียบ แต่ที่เด่นดังเห็นชัดคือ ความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า

ส่วนสัญญาประชาคมที่จะคืนความสุขของประชาชนจาก นายกรัฐมนตรีและผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลปกครองบ้านเมือง ก็ถูกทวงถามมาตลอด ตอนนี้ ณ เวลานี้ ถ้ามีอัศวินขี่ม้าขาวจากเบื้องบนสั่งการระดมกำลังกวาดล้างครั้งใหญ่ ปฏิรูปการทำงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยทุกระดับในห้วงเวลานี้ได้ “จริงจัง ต่อเนื่อง” ผลที่ตามมาคือ ความศรัทธาภักดีจากกลุ่มราษฎรประชาชนทั้งประเทศต่อเสาหลักของชาติจะกลับคืนมาได้ไม่ยากนัก แต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อ เพราะส่วนนี้คือ ข้อเสนอแนะ

ซูเปอร์โพล เผย"โควิด" ละลอกใหม่  91% มอง นายกฯเปลี่ยนไป ไม่เด็ดขาด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s