ทีเอ็มบีและธนชาต เดินหน้า ONE Volunteer Spirit สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/544330

ทีเอ็มบีและธนชาต เดินหน้า ONE Volunteer Spirit  สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ทีเอ็มบีและธนชาต เดินหน้า ONE Volunteer Spirit สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

กาญจนา โรจวทัญญู

ทีเอ็มบีและธนชาต ตอกย้ำพลัง ONE Volunteer Spirit จากอาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาตทั่วประเทศตลอดปี 2563 ลงพื้นที่พัฒนาตอบโจทย์ความต้องการ 3 เรื่องหลักเพื่อเสริมแกร่งให้ชุมชน คือ พัฒนาแบรนด์และสินค้าให้เติบโตต่อเนื่อง พัฒนาศูนย์เรียนรู้และทักษะเพื่อชุมชน และพัฒนางานด้านบริการให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป ภายใต้แนวคิด Make REAL Change พร้อมเดินหน้าก้าวต่อไปในปี 2564

นางกาญจนา โรจวทัญญู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด ทีเอ็มบี กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา นับเป็นวิกฤติที่พวกเราทุกคนต่างต้องปรับตัว ซึ่งทางทีเอ็มบีและธนชาต มุ่งมั่นดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินกิจกรรม เปลี่ยน เพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน หรือ FAI-FAH for Communities ซึ่งเป็นปีที่ 7 และเป็นปีแรกที่พนักงานทีเอ็มบีและธนชาตได้รวมพลัง ONE Volunteer Spirit ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว นำทักษะและองค์ความรู้ไปช่วยกันเปลี่ยนเพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน พัฒนาให้มีโครงการดีๆ จำนวนมากถึง 30 โครงการ มีชาวชุมชนได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกือบสามหมื่นคน ตอบโจทย์ความต้องการ3 เรื่องหลักที่สำคัญ คือ 1.พัฒนาแบรนด์และสินค้าให้เติบโตต่อเนื่อง (Better Brands & Better Products) 2.พัฒนาศูนย์เรียนรู้ และทักษะเพื่อชุมชน (Better Learning Centers) และ 3.พัฒนางานด้านบริการให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน (Better Community Services) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป เรียกว่าอาสาสมัครทีเอ็มบี และธนชาต ได้เข้าไปช่วยตั้งแต่การรับฟังถึงปัญหา ระดมความคิด รวมถึงการบริหารจัดการ และแก้ไขด้วยแนวทางใหม่ๆโดยใช้องค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตมิสา นงค์สูงเนิน

“กิจกรรม FAI-FAH for Communities ถือเป็นหนึ่งตัวอย่างสำคัญที่ทำให้ชุมชนและลูกค้า ได้เห็นถึงแนวทางการทำงานตามแนวคิด Make REAL Change โดยธนาคารมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กร ตอกย้ำเรื่องการเป็นผู้นำผ่านการทำงานอาสาสมัคร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของพวกเราในการจุดประกายการให้คืนกลับสู่ชุมชน เพื่อสร้างนิยามใหม่ผ่านแนวคิดการดำเนินธุรกิจการธนาคารที่ยั่งยืน ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องธุรกิจเพียงอย่างเดียว และพร้อมเดินหน้าเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้ชุมชนในปีต่อไปอย่างแน่นอน”

นางสาวตมิสา นงค์สูงเนิน อาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาต โครงการพัฒนาสื่อออนไลน์กระจายความรู้ คืนสัตว์สู่ป่า เผยว่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครเป็นปีแรก เหตุที่เลือกโครงการนี้ เพราะมองว่าสัตว์ป่าก็ควรได้รับการช่วยเหลือเช่นกัน ประกอบกับพอมีความรู้ในเรื่องสื่อดิจิทัล จึงร่วมกับเพื่อนอาสาสมัครในทีม ช่วยกันพัฒนาสื่อดิจิทัลของมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยทุกช่องทาง เพื่อให้คนสนใจเข้ามาร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือสัตว์ป่า โดยเข้ามาพัฒนาแบรนด์ให้มูลนิธิฯ เป็นที่รู้จักและจดจำได้ง่ายขึ้น ด้วยการดีไซน์โลโก้ใหม่ให้ทันสมัย พัฒนาสื่อโฆษณาต่างๆ ซึ่งเดิมมูลนิธิฯ มุ่งให้ความรู้กับเด็กๆ ตามโรงเรียน นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องแผนการตลาด พัฒนาสินค้าที่ระลึกเพื่อตอบแทนผู้บริจาคเงิน เพื่อให้มูลนิธิฯ สามารถนำไปต่อยอดใช้ในการระดมทุนต่อไป รวมทั้งจัดทำตู้บริจาค และดำเนินการให้มูลนิธิเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์ม “ปันบุญ” ของทีเอ็มบี” (ปันบุญเป็นโซลูชันที่ทีเอ็มบีพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเรื่องการบริหารจัดการแบบครบวงจร ทั้งด้านการเงิน การระดมทุนและการบริหารงานเอกสารต่างๆ ให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งใดๆ ทั้งสิ้น)

สุวลักษณ์ เสนาะจิต

ด้าน นางสุวลักษณ์ เสนาะจิต อาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาต โครงการปันน้ำใจรักษ์สู่โรงพยาบาลขอนแก่น 2 กล่าวว่า จุดประสงค์หลักของโครงการต้องการสร้างกิจกรรมให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้ทำร่วมกัน ลดภาวะความเครียดช่วยให้ไม่เจ็บป่วย และมีรายได้เข้ามาเป็นตัวเสริม โดยชุมชนตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลขอนแก่น 2 มีความโดดเด่นเรื่องการนวดแผนไทย แต่ต้องซื้อยาหม่องและลูกประคบจากแหล่งอื่น ทั้งที่มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เป็นต้นแบบการทำผลิตภัณฑ์ในชุมชนอยู่แล้ว จึงชวนชุมชนใช้พื้นที่ว่างของโรงพยาบาลปลูกสมุนไพร เพื่อทำยาหม่องและลูกประคบใช้เอง พร้อมทั้งวางขายในโรงพยาบาล สร้างกิจกรรมยามว่างที่เป็นประโยชน์และสร้างรายได้ไปพร้อมกัน โดยทีมอาสาสมัครเข้าไปช่วยวางแผนการตลาด ซึ่งช่วยฝึกทำงานเป็นทีม แบ่งงานกันทำตามความถนัด สามัคคี เสียสละ ทำให้โครงการเดินหน้าอย่างรวดเร็ว เพราะมีเป้าหมายอยากเห็นความสำเร็จร่วมกัน

อีกหนึ่งเสียงสะท้อนจาก ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรินทร แย้มยี่สุ่น อาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาต โครงการเอื้อรักษ์สินค้าดีเพื่อคุณ เพื่อชุมชน เพื่อโลกของเรา เผยว่า โครงการนี้เข้าไปช่วยเหลือวิสาหกิจ “ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุ ผลิตสินค้า 4 ชนิด ได้แก่ ไม้กวาดจากขวดน้ำพลาสติก ไข่เค็มสมุนไพร ผงพอกสมุนไพร และน้ำยาล้างจาน ที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งจากการเคหะแห่งชาติ ถือว่าเป็นสินค้าที่มีจุดแข็งอยู่แล้ว แต่ชุมชนยังขาดความรู้เรื่องแผนการตลาด จึงเข้าไปช่วยพัฒนาแบรนด์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ พัฒนาสินค้าให้ทันสมัย เพิ่มมูลค่าการขาย ภายใต้แบรนด์ “เอื้อรักษ์” ที่มาจากชุมชนเอื้ออาทรผนวกกับกลุ่มวิสาหกิจรักษ์แวดล้อม พร้อมนำความรู้เรื่องการรับสมัครสมาชิก การจัดสรรรายได้ การประชุมประจำปี เข้าไปช่วยพัฒนาให้วิสาหกิจ เพื่อเปิดให้คนที่มีความรู้เรื่องโซเชียลมีเดียเข้ามาเป็นสมาชิก ช่วยเรื่องการขายผ่านออนไลน์

ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรินทร แย้มยี่สุ่น

ทั้งนี้ ไฟ-ฟ้า กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนจากทีเอ็มบี และ ธนชาต จะมุ่งมั่นและตั้งใจเดินหน้าจุดประกายเยาวชนและชุมชน ภายใต้ปรัชญา Make REAL Change และสามารถติดตาม FAI-FAH for Communities ทั้ง 30 โครงการจากเหล่าอาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาต เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืนได้ที่ www.tmbfoundation.or.thอาสาสมัครโครงการพัฒนาสื่อออนไลน์กระจายความรู้ คืนสัตว์สู่ป่า

อาสาสมัครโครงการพัฒนาสื่อออนไลน์กระจายความรู้ คืนสัตว์สู่ป่า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s