ที่พึ่งสุดท้ายของ..คณะสงฆ์ ??? #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/dhamma/639115

วันที่ 29 พ.ย. 2563 เวลา 10:20 น.ที่พึ่งสุดท้ายของ..คณะสงฆ์ ???โดย อุทัย มณี

********************

หลังจากเดินสายไปรับฟังสถานการณ์คณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันแล้ว ยอมรับเลยว่าเหนื่อยใจ หดหู่ใจ สังเวชใจสงสารองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีผู้ใช้ “ผ้ากาสาวพัสตร์” ของพระองค์ชิงดีชิงเด่น ชิงอำนาจ ชิงตำแหน่ง “พี่ทำลายน้อง น้องทำลายพี่ เพื่อนฆ่าเพื่อน” ทำลายพระธรรมวินัยที่พระองค์วางเอาไว้เมื่อ 2 พันกว่าปีมาแล้วอย่างย่อยยับ

ยิ่งรู้เบื้องลึกเบื้องหลังการจับกุมอดีตกรรมการมหาเถรสมาคมและพระลูกวัดอีกหลายรูป ที่มีคุณค่าต่อความเจริญเติบโตและความรุ่งเรืองพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เวลาเจอกลุ่มก๊วนผู้ก่อเหตุเหล่านี้แล้ว จิตผู้เขียนมีแต่ “อกุศล” หากไม่ติดผ้าเหลืองคลุมกาย คิดถึงความชั่วร้ายของพระคุณเจ้าบางรูปแล้ว “กราบไหว้ไม่ลงจริง ๆ”

ฟัง..กรรมการมหาเถรสมาคมบางรูป ฟังพระผู้ใหญ่บางท่าน พูดถึงสถานการณ์ในสังคมสงฆ์ ฟังกลุ่มยุวสงฆ์ในมหาวิทยาลัยสงฆ์เล่าสิ่งที่พวกเขาอยากเห็น อยากให้เป็นไป ฟังนักการเมือง นักวิชาการที่สนใจเรื่องในสังคมสงฆ์ ยิ่งหาทางออกไม่เจอ

ฟัง…บรรยากาศการประชุมมหาเถรสมาคมจากกรรมการมหาเถรสมาคมบางรูปแล้วทุกเรื่องที่เป็น “มติของมหาเถรสมาคม” แล้ว กรรมการมหาเถรสมาคมบางรูปถึงกับเปรยว่า “สงสารสมเด็จพระสังฆราช”

ฟัง….เรื่องลึกลับเบื้องลึกเบื้องหลังการตั้ง 5 เสือหรือคณะผู้ช่วยสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช ยิ่งรู้ว่า “อำนาจฝ่ายนอกสังคมสงฆ์”กำลังจับตาและเข้ามาพยุงสถานการณ์ได้อยู่มิใช่น้อย

ฟัง…กรณีเจ้าคณะประกอบอดีตพระราชมงคลดิลก มือขวาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้มีอนาคตไกล  สึกแบบเงียบ ๆ  แบบสังคมสงฆ์งงงวย ยิ่งหดหู่ใจ

ยิ่งฟัง…อำนาจนอกมหาเถรสมาคมที่เป็นโซ่ข้อกลางแล้ว…ไม่แปลกใจต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มยุวสงฆ์ปลดแอก หรือคณะปฎิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่เลยที่เรียกร้อยให้แยกอำนาจรัฐออกจากคณะสงฆ์,หยุดใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือทางการเมือง

ทุกอย่างมี “เชื้อและมูล” ประเภท “ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้”

ยิ่งดูบทบาทของฝ่ายการเมืองที่เรียกเจ้าคณะภาค 1 เรียกพระเถระ เข้าไปให้ข้อมูล ชี้แจง ความเป็น “สมณเพศ” นับวันยิ่งถอยห่างจาก “พระธรรมวินัย” ที่เป็นที่พึ่งของคณะสงฆ์และที่เรียกศรัทธาจากพุทธบริษัท ลงไปเรื่อย ๆ

# ทั้งหมดที่ฝ่ายการเมืองเขาทำได้ เพราะเราไปอิงกับ รัฐ ไปอิงกับงบประมาณของรัฐ ใช่หรือไม่ ??

# ทั้งหมดทั้งมวลที่ฝ่ายการเมืองเขาทำได้..เพราะคณะสงฆ์เราอ่อนแอใช่หรือไม่??

#ทั้งหมดทั้งมวลที่คณะสงฆ์กำลังขาดความน่าเชื่ออยู่ตอนนี้เพราะเราห่างจากพระธรรมวินัยใช่หรือไม่??

# ทั้งหมดทั้งมวลที่คณะสงฆ์กำลังเผชิญอยู่กับวิกฤติศรัทธาเพราะเราทำตัวห่างจากชุมชนใช่หรือไม่??

# ทั้งหมดทั้งมวลที่คณะสงฆ์กำลังเผชิญถูกสังคมว่ากล่าวอยู่ตอนนี้เพราะเรามีพฤติกรรมเยี่ยงฆราวาส ใช่หรือไม่ ??

# ทั้งหมดทั้งมวลที่คณะสงฆ์ประสบอยู่ตอนนี้เพราะเราไปทอดทิ้ง ไม่ใส่ใจ ธุระ 2 ประการที่พระภิกษุพึงปฎิบัติใช่หรือไม่ ??

การอบกู้วิกฤติศรัทธาและที่พึ่งสุดท้ายของคณะสงฆ์ ตอนนี้มีทางออกและเหลืออะไรบ้างครับ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s