‘ประภัตร’ หารือแนวทางส่งเสริมเลี้ยง ‘จิ้งหรีด’ สร้างรายได้ช่วงหน้าแล้ง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/544312

'ประภัตร'หารือแนวทางส่งเสริมเลี้ยง'จิ้งหรีด'สร้างรายได้ช่วงหน้าแล้ง

‘ประภัตร’หารือแนวทางส่งเสริมเลี้ยง’จิ้งหรีด’สร้างรายได้ช่วงหน้าแล้ง

วันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564, 14.27 น.

“ประภัตร”หารือแนวทางส่งเสริมเลี้ยงจิ้งหรีดสร้างรายได้ช่วงแล้ง นำร่องพื้นที่”อ.ศรีประจันต์”ประเดิม 100 ครัวเรือน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรฯ ได้มีการประชุมร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตร เพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงโดยเบื้องต้น ได้มีการหารือในเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด เนื่องจากระยะการเลี้ยงใช้เวลา เพียง45วันเท่านั้น ก็จะสามารถในการจับจิ้งหรีดจำหน่ายได้ทันทีซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรครัวเรือนละ ไม่ต่ำกว่า 10,000บาท ถึง15,000บาทต่อครัวเรือนในการเลี้ยงต่อรอบ

อย่างไรก็จากการหารือในเบื้องต้นจะมีการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดนำร่องในพื้นที่อ.ศรีประจัน จ.สุพรรณบุรี โดยกำหนดเบื้องต้นไว้ที่ จำนวน100ครัวเรือน ซึ่งจะเลี้ยงครัวเรือนละประมาณ 5 กล่อง. ตามมาตรฐานของกล่องการเลี้ยงจิ้งหรีด คาดว่า จะสามารถให้กำลังการผลิตได้ประมานกล่องละ20กิโลกรัม ต่อรอบและกำลังการผลิตโดยรวมน่าจะประมาณ รอบละ10ตัน

ทั้งนี้ในส่วนตลาดที่จะมีการจัดส่งนั้นอาจจะมีการส่งให้กับบริษัทที่ผลิตโปรตีนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานหาตลาด ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาเพราะขณะนี้มีความต้องการโปรตีนจากแมลงค่อนข้างมากคาดว่าน่าจะทางเลือกและสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งที่จะมาถึง หากสามารถ ดำเนินการเป็นไปตามแผนจะมีการขยายในพื้นที่อื่นต่อไปด้วย

จิ้งหรีดถือเป็นสินค้าที่น่าจะเป็นสินค้าที่น่าเปิดตลาดสินค้าเกษตรตัวใหม่ๆ ที่ประเมินแล้วมีอนาคตและเป็นที่ต้องการของตลาดที่มีโปรตีนจากแมลง  ซึ่งได้การรับรองคุณภาพจากสหภาพยุโรป (อียู) โดยทำรายได้เข้าประเทศกว่า 1 พันล้านบาท

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s