มจร.ถวายดุษฎีบัณฑิต เจ้าคุณสมาน วัดท่าตอน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/dhamma/640451

วันที่ 16 ธ.ค. 2563 เวลา 17:45 น.มจร.ถวายดุษฎีบัณฑิต เจ้าคุณสมาน วัดท่าตอนโดย สมาน สุดโต

***************

สภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร) อนุมัติถวายปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ แด่พระเทพมังคลาจารย์(สมาน กิตติโสภโณ) เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และสมเด็จพระวันรัต ที่ได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระพระสังฆราชเป็นผู้ประทานปริญญาบัตรให้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 นั้น คณะศิษย์ ทั้งในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ จัดฉลอง และแสดงมุทิตาจิตให้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ท่าเตียน ช่วงเช้าวันที่ 14 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ได้นิมนต์พระราชจริยาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามเป็นประธานสงฆ์ 9 รูปในการเจริญพระพุทธมนต์และ ถวายพรพระ โดยมี พระราชรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ร่วมพิธีด้วย โดยเมื่อรับการถวายมุทิตาจิตจากคณะศิษย์ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสแล้วได้ถ่ายภาพร่วมกันในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯด้วย

พระเทพมังคลาจารย์ ซึ่งเป็นพระเถระที่มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานให้แก่พระศาสนามากทั้งในด้านถาวรวัตถุและปกป้องพระพุทธศาสนา เช่น สร้างพุทธมณฑล ประจำจังหวัดเชียงใหม่ที่ล่าช้ามานาน เมื่อท่านได้รับมอบหมายงาน ก็ทำจนสำเร็จในเวลาสั้นๆ

นอกจากนั้นได้แก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการปกครองวัดที่สิทธิครอบครองคาบเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ก็ทำได้เรียบร้อย ส่วนการดูแลพระสงฆ์ เณรน้อยให้อยุ่ในกรอบพระธรรมวินัย ให้เป็นที่ตั้งศรัทธาปสาทะแก่พุทธบริษัท ก็ทำสำเร็จ ได้รับคำชมจากพระชั้นผัูปกครองเสมอ

พระเทพมังคลาจารย์กล่าวถึงหลักการในการทำงานว่า 1 ขยัน 2 รู้จักแบ่งปัน 3 รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ฉับพลัน และ 4 รู้จักปล่อยวางหากทำตามหลักนี้ เรื่องที่ยากลำบาก จะง่ายขึ้น พร้อมกันนั้นท่านบอกให้บรรดาลูกศิษย์ ให้ถือเป็นหลักดำเนินชีวิตอะไรที่ยาก จะง่ายขึ้นบรรดาศิษย์ทั้งหลายรับแล้ว ถวายมุทิตาจิต ได้พร้อมกันสวดบท โส อัตถลัทโธ วิรุฬโห พุทธสาสเน.ถวายด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s