มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ประชาชน อ.วังสะพุง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/544466

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ประชาชนอ.วังสะพุง

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ประชาชนอ.วังสะพุง

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564, 10.21 น.

11 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมอบผ้าห่มพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้ประสบสภาวะอากาศหนาวในพื้นที่อำเภอวังสะพุงที่หอประชมอำเภอวังสะพุง โดยมีนายมณฑล ชัยมงคลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย พ.อ.ประมูล นามูลน้อยสัสดีจังหวัดเลย ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 พ.ต.อ.วรการบุญประคอง รอง ผบก.ภ.จว.เลย นายประยูร อรัญรุท

นายอำเภอวังสะพุง คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอร่วมพิธีเชิญผ้าห่มกันหนาว ซึ่งได้มอบผ่านจิตอาสาพระราชทานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เพื่อมอบต่อให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอวังสะพุงต่อไป

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณและทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับราษฎรทั้ง 14 อำเภอของจังหวัดเลย จำนวน 3,000 ผืน จึงขอให้ราษฎรทุกคนตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขอให้ตั้งใจปณิธานปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา และความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม

นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง กล่าวว่า อำเภอวังสะพุงมี 10 ตำบล 144 หมู่บ้าน ห้วงวันที่ 1-5 มกราคม 2564พื้นที่อำเภอวังสะพุงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 8 องศาเซลเซียส ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่สูงหรือตามพื้นที่ป่าเขาได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาว ถึงหนาวจัดประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเป็นจำนวนมาก โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไปและผู้ยากไร้ในพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลศรีสงคราม ตำบลวังสะพุงจำนวน 25 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 8 คน รวม 200 คน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s