“เรืองไกร” ถาม “นายกฯ” คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการฯ ผิดพลาดสับสนหรือไม่ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/454747

“เรืองไกร” ถาม “นายกฯ” คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการฯ ผิดพลาดสับสนหรือไม่

"เรืองไกร" ถาม "นายกฯ" คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการฯ ผิดพลาดสับสนหรือไม่ 11 มกราคม 2564 – 09:20 น.

“เรืองไกร” ถาม “นายกฯ” คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการฯ ผิดพลาดสับสนหรือไม่

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 64 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า ตามที่นายกฯ ได้ประกาศข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 17 เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่กำหนดให้ประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด ต้องติดตั้งและใช้แอฟพลิเคชัน “หมอชนะ” และ”ไทยชนะ” และมีการระบุโทษว่า ผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีความผิดอาจต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างนั้น 

นายเรืองไกร กล่าวว่า ต่อมา ในวันที่ 6 ม.ค. เหมือนกัน ผบ.สส.ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฯ ก็ได้ออกคำสั่งศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 2/2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12) ตามมา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
“เรืองไกร” ร้อง “กกต.” เอาผิดอาญา สว.ผู้เคยเป็น สว.

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า คำสั่งฯ ที่ 2/2564 มีความผิดปกติไม่สอดคล้องกันระหว่างชื่อคำสั่งกับเนื้อหาในคำสั่ง เพราะชื่อระบุถึงข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 12 แต่ในเนื้อหากลับระบุถึงข้อกำหนด ฉบับที่ 17 
 
นายเรืองไกร ตั้งข้อสังเกตว่า แต่เนื้อหาในข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 17 ระบุเรื่องพื้นที่ควบคุมสูงสุดเฉพาะแค่ 5 จังหวัด แต่คำสั่งฯที่ 2/2564 ไม่ระบุให้ชัด ทำให้ตีความได้ว่า อาจหมายความขยายรวมถึงทุกจังหวัดและกรุงเทพฯด้วย

นายเรืองไกร กล่าวตามมาว่า คำสั่งฯ ที่ 2/2564 จึงอาจทำให้เกิดการตีความครอบคลุมให้ประชาชนทุกจังหวัดต้องติดตั้งและใช้แอฟพลิเคชั่น “หมอชนะ” กับ “ไทยชนะ” และอาจทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีอำนาจแจ้งข้อกล่าวหาในทุกท้องที่ได้ว่า ใครที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดฯ อาจต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ตามมาได้

นายเรืองไกร กล่าวอีกว่า เรื่องนี้ย่อมก่อให้เกิดความสับสนและอาจก่อความเดือนร้อนต่อประชาชน จึงต้องแก้ไขให้ชัดเจนถูกต้องตรงกัน  จึงจำเป็นต้องส่งจดหมาย EMS แจ้งให้นายกฯ ไปพิจารณาว่าคำสั่งฯ ที่ 2/2564 ผิดพลาดสับสนหรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวเสริมว่า วันนี้ครบกำหนด 7 วันที่เคยทำหนังสือขอเข้าพบนายกฯ เพื่อแสดงหลักฐานการทุจริตต่อหน้าที่ของพล.อ.ประยทธ์ แต่ไม่ได้รับการตอบสนองใดๆ ตนจึงนำเรื่องนี้ไปแจ้งต่อผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบและกล่าวหาต่อไป งานนี้นายกฯจะเจอของแข็งกว่าเดิมที่หลีกเลี่ยงมิได้แน่ๆ เป็นมวยถูกคู่แล้ว ขอเตือนนายกฯเตรียมหามือกฎหมายไว้เยอะๆได้เลย แต่อย่าไปพึ่งพวกหมอดูหมอเดานะ จะบอกให้

นายเรืองไกร สรุปว่า ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ตนได้ส่งจดหมาย EMS ไปถึงนายกฯ แล้ว เมื่อเช้าวันนี้ นายกฯโปรดรอรับด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s