‘มทร.อีสาน’ แนะ 6 ข้อ ควรปฏิบัติสำหรับการเรียนออนไลน์ช่วงโควิด-19 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/544732

'มทร.อีสาน'แนะ 6 ข้อ ควรปฏิบัติสำหรับการเรียนออนไลน์ช่วงโควิด-19

‘มทร.อีสาน’แนะ 6 ข้อ ควรปฏิบัติสำหรับการเรียนออนไลน์ช่วงโควิด-19

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564, 09.24 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ของประเทศไทย นับว่ายังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังอย่างสูง หลายจังหวัดยังมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความห่วงใยจาก ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน และคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ทุกท่าน ที่เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา จึงเห็นควรต้องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 – 17 มกราคม 2564 และให้ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ทุกกรณี รวมถึงการป้องกันในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การประกาศงดใช้สนามฟุตบอล สนามกีฬาทุกประเภท ใช้ประตูเข้า – ออกเพียงทางเดียว เพื่อการคัดกรองคนเข้ามาอย่างมีประสิทธิภาพ

ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน

โดยนอกจากเรื่องการป้องกันที่ต้องติดตามสถานการณ์และต้องเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดแล้ว การเรียนการสอนก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสถานศึกษาในทุกพื้นที่ ด้าน มทร.อีสาน เอง เมื่อต้องปรับเปลี่ยนสู่ระบบออนไลน์ทั้งหมดนั้น ทางอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ จำเป็นต้องปรับสื่อการสอนและกิจกรรมให้เหมาะสมกับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ด้วย เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและสร้างบรรยากาศการเรียนให้มีความสนุกสนาน และด้านนักศึกษานั้น เมื่อต้องปรับตัวสู่การเรียนรูปแบบออนไลน์แล้วสิ่งสำคัญที่จะทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพได้ คือ ความตั้งใจและการมีสมาธิในการเรียนอย่างเต็มที่ แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะแตกต่างกับการเรียนในห้องเรียนก็ตาม

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงมีข้อแนะนำสำหรับนักศึกษาเพื่อให้การเรียนออนไลน์ช่วงโควิด-19 เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6 ข้อ ดังนี้

1.เข้าห้องเรียนก่อนเวลาอย่างน้อย 10 นาที เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียน การเช็คสัญญาณอินเทอร์เนต การกะระยะมุมกล้องที่เหมาะสม มีแสงสว่างที่พอเพียงเหมาะสมกับการเรียนออนไลน์

2.นักศึกษาทุกคนควรนั่งให้เรียบร้อย และควรเปิดกล้องให้ผู้สอนเห็นหน้าผู้เรียนได้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.ก่อนถึงเวลาเรียนนักศึกษาควรทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อน เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้อื่นในการเรียนและเป็นการให้เกียรติกับอาจารย์ผู้สอน

4.ไม่ควรลุกออกจากหน้าจอโดยไม่จำเป็น เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระสำคัญระหว่างที่มีการเรียนการสอน

5.เมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจ หรือมีคำถาม ขอให้ส่งคำถามผ่านแชท หรือกดปุ่มยกมือ

6.สิ่งสำคัญคือการให้ความร่วมมือในการเรียนทุกครั้ง เพื่อให้บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนุกสนานและไม่น่าเบื่อจนเกินไป

นอกจากนี้ ในระหว่างที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ขอให้บุคลากรและนักศึกษาดูแลตนเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เป็นประจำ เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 – 2 เมตร และใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อโรค และเฝ้าระหว่างตนเองให้ปลอดภัยอยู่เสมอ อีกทั้งขอให้งดการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือที่แออัดโดยไม่จำเป็น โดยหากมีความจำเป็นควรแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครในพื้นที่ได้ทราบ และเมื่อเดินทางกลับแล้วต้องกักตัว 14 วัน และรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม

อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้น มทร.อีสาน จะประกาศให้กลับมาเปิดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานตามปกติ ขอให้ทุกท่านร่วมมือกันป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด ช่วยกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เราจะผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ไปได้ด้วยดี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s