รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เปิดโรงพยาบาลสนาม 308 เตียง ตอกย้ำความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/544550

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เปิดโรงพยาบาลสนาม 308 เตียง  ตอกย้ำความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เปิดโรงพยาบาลสนาม 308 เตียง ตอกย้ำความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมเปิดกิจกรรม ”สามัคคีที่ปทุม” ตอกย้ำความพร้อมรับมือโควิด-19 ประกาศเปิดโรงพยาบาลสนาม 308 เตียง

นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมเปิดกิจกรรม “สามัคคีที่ปทุม” ประกาศเปิดโรงพยาบาลสนาม 308 เตียงพร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 และร่วมมือกับทุกโรงพยาบาลในปทุมธานี และทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 4 (รวม8 จังหวัด) ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในเครือข่าย UHOSNETซึ่งในพื้นที่ กทม. ประกอบด้วย โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ในการรับส่งต่อผู้ป่วย COVID-19 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ พร้อมมอบหน้ากากป้องกันการติดเชื้อ N95 จำนวน 22,000 ชิ้น ให้ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานี

รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกล่าวว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้เตรียมความพร้อมรองรับการระบาดระลอกที่สองของCOVID-19 มาตลอดกว่าหกเดือน ขณะนี้โรงพยาบาลได้จัดเตรียมห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) สำหรับผู้ป่วย COVID-19ที่มีระบบควบคุมความดันลบอากาศไว้มากถึง 24 ห้อง และในเดือนกุมภาพันธ์นี้ โรงพยาบาลสามารถขยายศักยภาพโดยเปิดให้บริการ ICUสำหรับ COVID-19 ได้รวมเป็น 48 ห้องICU ที่มีระบบควบคุมความดันอากาศสำหรับผู้ป่วย COVID-19 ที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ที่ต้องรับการรักษาในICU โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯได้เตรียมหอผู้ป่วยที่มีการควบคุมการติดเชื้อไว้รองรับได้อีกจำนวน 50 เตียงซึ่งมีทั้งห้องแยกควบคุมความดันอากาศและ Cohort ward โดยแยกพื้นที่ควบคุมโรคสำหรับผู้ป่วย COVID-19 ออกจากหอผู้ป่วยปกติอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้รับพระราชทานห้องตรวจคัดกรองการติดเชื้อความดันลบศักยภาพสูง(Negative pressure) หรือ swap unit จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 3 ยูนิต พร้อมด้วยอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีศักยภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า องค์กรการกุศล ภาครัฐและเอกชน จำนวนมาก ในการสนับสนุนและการบริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากป้องกันการติดเชื้อ N95 อุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์, ชุด PPE, PAPR และระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีศักยภาพสูง อีกทั้งโรงพยาบาลที่มีอาจารย์แพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานอยู่เกือบ 500 คน รวมทั้งพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาลจำนวนมากกว่า 2,000 คน ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์รองรับสถานการณ์ COVID-19 มาแล้ว

อีกทั้งมีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกจังหวัดทั่วประเทศขณะนี้ ดังนั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจึงได้ประกาศสถานการณ์วิกฤติCOVID-19 และจะมุ่งมั่น ทุ่มเทกำลัง ทุ่มเทสติ กำลังแรงกายแรงใจ ตลอดจนระดมสรรพกำลังของบุคลากรทั้งหมดมาเพื่อรองรับสถานการณ์นี้ เพื่อให้ประชาชนทั้งจังหวัดปทุมธานีและในเขตสุขภาพที่ 4 มีความมั่นใจในระบบสาธารณสุขและเชื่อมั่นไว้วางใจว่าแม้เกิดการติดเชื้อเจ็บป่วยมากเพียงใดจากการระบาดของ COVID-19 ก็จะมีสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงไว้สำหรับดูแลรักษาอาการป่วย

ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลและความพร้อมของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ และโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอเพื่อรองรับวิกฤติCOVID-19 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯจึงขอประกาศต่อโรงพยาบาลของรัฐทั่วทุกแห่งในจังหวัดปทุมธานีที่มารวมกันในวันนี้ว่า หากมีผู้ป่วยCOVID-19 ที่เกินกว่าศักยภาพของโรงพยาบาลอำเภอและโรงพยาบาลจังหวัดดูแลได้ ทั้งในแง่ความรุนแรงของโรคและจำนวนของผู้ป่วยทุกโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดปทุมธานีและทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 4 สามารถส่งต่อ (refer) ผู้ป่วย COVID-19 มายังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อผู้ป่วย (refer) ข้ามเขตหรือข้ามสังกัดก็ตาม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ พร้อมรับการส่งต่อผู้ป่วย COVID-19 ทุกวันตามเงื่อนไขทางการแพทย์ที่กำหนดไว้ และแจ้งประสานให้ทุกโรงพยาบาลของรัฐได้รับทราบในวันนี้

การประกาศรับส่งต่อผู้ป่วย COVID-19 จากทุกโรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานีและในเขตสุขภาพที่ 4 ในครั้งนี้ เป็นการแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรในวิชาชีพทางการแพทย์ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใดการเผชิญวิกฤตการณ์ร้ายแรงของประเทศครั้งนี้จึงเป็นที่มาของกิจกรรม “สามัคคีที่ปทุม” ซึ่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ได้รับบริจาคทั้งเงินและอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ในช่วงการระบาดรอบแรกจำนวนมากและได้มีการส่งมอบเวชภัณฑ์อุปกรณ์การตรวจรักษา ยานพาหนะ และอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานี โดยในครั้งนี้(ครั้งที่ 3) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้ส่งมอบหน้ากากป้องกันการติดเชื้อ N95 จำนวน 22,000 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐ 9 แห่ง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เป็นกลุ่มแรกในการระบาดรอบที่สองนี้

และเพื่อช่วยเหลือลดภาระการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่เพิ่มจำนวนขึ้นในสถานพยาบาลของรัฐทั้งหลาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ จึงตัดสินใจเปิดดำเนินการ “โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์” สำหรับผู้ป่วย COVID-19ขนาด 308 เตียง ขึ้นใหม่อีกครั้งในวันนี้ โดยโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์จะมีความพร้อมสูงสุดในการรับผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง โดยจะจัดบุคลากรทางการแพทย์ครบครันทุกประเภทอย่างพอเพียง เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง (Mild case) จากโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดปทุมธานี และเขตสุขภาพที่ 4และรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในเครือข่าย UHOSNETซึ่งในพื้นที่ กทม. จะประกอบด้วยโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล มาดูแลรักษาที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ เพื่อให้มีเตียงว่างในโรงพยาบาลหลักเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลหลักที่กล่าวมาสามารถทุ่มเททรัพยากรในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการหนักได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้โรงพยาบาลหลักเหล่านี้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่จะเข้าสู่โรงพยาบาลหลักในกรณีที่มีการระบาดรอบที่ 2 ที่กำลังจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงหลังของเดือนมกราคม

โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ 308 เตียง จะเริ่มรับผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการน้อยเข้าดูแลรักษาพยาบาลเป็นรายแรก ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มกราคม2564 เป็นต้นไป โดยมีศักยภาพสามารถรองรับผู้ป่วย COVID-19 ได้ถึง 308 เตียง หรือหากมีความจำเป็นอาจจะขยายศักยภาพการรับผู้ป่วยในเป็น 400 เตียงได้ภายในระยะเวลาสองสัปดาห์หลังจากนี้ โดยใช้ สถานที่เดิมที่เคยเปิดดำเนินการโรงพยาบาลสนามมาแล้ว คือที่อาคาร D-LUXX ด้านหลังของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นอาคารโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้ของชาวธรรมศาสตร์เป็นไปด้วยความยินดีพร้อมเพรียงกับของบุคลากรชาวธรรมศาสตร์และชาวโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นทรัพยากรและค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯเองทั้งสิ้น ตามปณิธานที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ปรารภไว้เมื่อเสด็จฯมาทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯเมื่อ 33 ปีที่แล้วว่า “ในอนาคตโรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็นที่พึ่งของผู้คนทั่วไป ทั้งใกล้และไกลจากโรงพยาบาลนี้”ซึ่งเป็นแนวทางที่ชาวโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ยึดถือปณิธานหลักในการบริหารจัดการโรงพยาบาลนี้เสมอมา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s