รพ.ม.สงขลานครินทร์ พร้อมรับมือโควิด-19 พร้อมทีมแพทย์ เตียง ระบบสั่งยา รองรับผู้ป่วย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/544594

รพ.ม.สงขลานครินทร์ พร้อมรับมือโควิด-19 พร้อมทีมแพทย์ เตียง ระบบสั่งยา รองรับผู้ป่วย

รพ.ม.สงขลานครินทร์ พร้อมรับมือโควิด-19 พร้อมทีมแพทย์ เตียง ระบบสั่งยา รองรับผู้ป่วย

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

รศ.ดร.นพ.ศรัญญู ชูศรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่เกิดขึ้นที่ภาคใต้ ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทุกด้าน ได้แก่ 1.มีสถานที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 30 เตียง2.มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-193.มีห้องปฏิบัติการที่สามารถวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยสามารถรองรับได้ 500 รายต่อวัน4.มีระบบสั่งยารักษาโควิด-19ที่ได้ดำเนินการร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัด 5.มีพลาสมาของผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลได้ทำการรวมห้องจากหอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เพื่อดูแลรักษาบุคคลที่มีการยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะ และสามารถใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจชนิดอื่นๆ ที่สามารถถ่ายทอดสู่คนอื่นได้ อาทิ โรคไข้หวัดใหญ่ โรควัณโรค และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ยังไม่ทราบสาเหตุได้อีกด้วย โดยหอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจหรือ ห้องความดันลบ (NegativePressure Room) สามารถรองรับผู้ป่วยหนักประมาณ 20 เตียง และห้อง Patient Under Investigation(PUI) เพื่อรองรับบุคคลที่เข้าเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 อีกประมาณ 10 เตียง

สำหรับหอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ถือว่าเป็นหอผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพในการรักษาดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากที่สุดในภาคใต้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ระลอกแรก ทางโรงพยาบาลทำการดูแลรักษาผู้ป่วยจนหายเป็นปกติแล้วกว่า20 ราย อย่างไรก็ดี เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ประชาชนต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ชุมชนแออัด หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ยังเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วย

รศ.ดร.นพ.ศรัญญู ชูศรี กล่าวทิ้งท้ายว่า หากใครสงสัยว่าตัวเองอาจติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถติดต่อและสอบถามได้ที่ สายด่วนคัดกรองเบื้องต้น (COVID CallCenter) 091-2220166 ให้บริการจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น. (ในวันเวลาราชการเท่านั้น) และสำหรับผู้รับบริการที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (สีแดง) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลา และยังกักตัวไม่ครบ 14 วัน หลังจากเดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุม กรณีไม่เร่งด่วน ขอความร่วมมือโทรเลื่อนนัด กับคลินิกที่ท่านรับบริการในวันเวลาราชการ เวลา 14.00-16.00 น. หรือ โทร.074-285000 เว็บไซต์ qdefer.psu.link

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s