ราชกิจจาฯ ประกาศ ศาลสั่งเห็นชอบประนอมหนี้ ‘กร ทัพพะรังสี’ อดีตรองนายกฯ ก่อนล้มละลาย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/454984

ราชกิจจาฯ ประกาศ ศาลสั่งเห็นชอบประนอมหนี้ ‘กร ทัพพะรังสี’ อดีตรองนายกฯ ก่อนล้มละลาย

ราชกิจจาฯ ประกาศ ศาลสั่งเห็นชอบประนอมหนี้ 'กร ทัพพะรังสี' อดีตรองนายกฯ ก่อนล้มละลาย12 มกราคม 2564 – 20:34 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่งศาลล้มละลายกลาง เห็นชอบประนอมหนี้ ‘กร ทัพพะรังสี’ อดีตรองนายกฯ และรัฐมนตรีหลายกระทรวง ก่อนล้มละลาย

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งศาลเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายของจำเลย ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.3857/2562 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 6 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด กร ทัพพะรังสี

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 แจ้งว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของนายกร ทัพพะรังสีจำเลย ไว้เด็ดขาด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483

บัดนี้ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายของนายกร ทัพพะรังสี จำเลย ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

สำหรับนายกร ทัพพะรังสี เป็นอดีตนักการเมืองชื่อดัง เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีหลายกระทรวง

ราชกิจจาฯ ประกาศ ศาลสั่งเห็นชอบประนอมหนี้ 'กร ทัพพะรังสี' อดีตรองนายกฯ ก่อนล้มละลาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s