ลดค่าขนส่งสินค้าเกษตร หนุนตลาดออนไลน์ปี’64 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/544663

ลดค่าขนส่งสินค้าเกษตร หนุนตลาดออนไลน์ปี’64

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปี 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับการปรับวิธีการทำงานสู่ความปกติใหม่ ซึ่งเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยยึดหลักตลาดนำการผลิต ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนาเว็บไซต์ ชื่อ “www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” ขึ้น เพื่อช่วยเป็นสื่อกลางในการนำสินค้าเกษตรคุณภาพดี จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ Smart Farmer (SF) Young Smart Farmer (YSF) วิสาหกิจชุมชน และองค์กรเกษตรกรอื่นๆจากทั่วประเทศ ให้ถึงมือผู้บริโภค และเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล และช่องทางการติดต่อซื้อขายสินค้าเกษตรแบบออนไลน์ที่ผ่านการคัดสรรจากทั่วประเทศ ประกอบด้วยสินค้าทางการเกษตร ทั้งผลผลิตสด สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตถกรรม จำนวน 9 หมวด ได้แก่ ข้าวและธัญพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม สมุนไพรและเครื่องสำอาง ผ้าและเครื่องแต่งกาย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และสินค้าอื่นๆ

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้านขนส่งสินค้าในการลดค่าขนส่งให้กับเกษตรกร ได้แก่ 1) บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งในเบื้องต้นสนับสนุนอัตราค่าบริการขนส่งอัตราพิเศษ ทั้งสินค้าผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม “ส่งของขวัญปีใหม่ @ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 อัตรากิโลกรัมละ 8 บาท และหากจัดส่งจำนวนมากไม่เกิน 5 กิโลกรัม จะคิดอัตราเหมาจ่าย 30 กล่อง โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้นำเล่มทะเบียนเกษตรกรไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ เพื่อขอรับสิทธิ์การส่งของราคาพิเศษดังกล่าว และ 2) บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลดค่าขนส่งราคาพิเศษร้อยละ 20 ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s