สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยม รร. 5 ดี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/544590

สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยม รร. 5 ดี

สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยม รร. 5 ดี

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด โรงเรียนบ้านน้ำปาด ภายใต้วิถีเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ สพป.พิษณุโลก เขต 2 นโยบายคุณภาพ 5 ดีนักเรียนดี ครูและบุคลากรทางการศึกษาดี ห้องเรียนดีโรงเรียนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s