โฆษก รมช.ศึกษาฯ ยืนยันนโยบายกระทรวงเน้นสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาทั่วประเทศ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/544721

โฆษก รมช.ศึกษาฯ ยืนยันนโยบายกระทรวงเน้นสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาทั่วประเทศ

โฆษก รมช.ศึกษาฯ ยืนยันนโยบายกระทรวงเน้นสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาทั่วประเทศ

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564, 08.22 น.

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และโฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เน้นว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจัดการศึกษาให้โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศ ไม่ว่าโรงเรียนนั้นจะห่างไกลจากตัวเมืองเพียงใด และกระทรวงชื่นชมที่คนไทยทุกคนสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชน

ดร.คุณหญิงกัลยา ตั้งใจปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง โดยพยายามขจัดปัญหาต่างๆ ทีละขั้นตอน และยืนยันว่าจะไม่ยุบโรงเรียนขนาดเล็กที่กระจายอยู่ทั่วประเทศตราบเท่าที่ยังมีนักเรียนอยู่ในบริเวณโรงเรียนเหล่านั้น และที่สำคัญคือชาวบ้านในชุมชนยังต้องการโรงเรียน พร้อมเน้นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การเรียนการสอนของครู ปรับปรุงกฎระเบียบงบประมาณการอุดหนุนรายหัวตามความเหมาะสมและจำเป็น และเน้นการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนทรัพยากรกับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่อยู่โดยรอบ ในรูปแบบโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง และมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนสามารถช่วยเหลือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้กับตัวเองได้อย่างเหมาะสมตามวัยของแต่ละคน และขอแสดงความชื่นชมที่คนไทยทุกภาคส่วนร่วมกันช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทย เพราะเท่ากับการช่วยเหลือให้ประเทศไทยก้าวหน้าต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s