คีลส์จัดกิจกรรม สานต่อปณิธาน สร้างสังคมน่าอยู่เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/544823

คีลส์จัดกิจกรรม สานต่อปณิธาน  สร้างสังคมน่าอยู่เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิม

คีลส์จัดกิจกรรม สานต่อปณิธาน สร้างสังคมน่าอยู่เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิม

วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

คีลส์ (Kiehl’s) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและเส้นผมคุณภาพเยี่ยมจากนิวยอร์ค จัดงาน “Future Made Better Day”ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับพนักงานแบรนด์คีลส์ทั้งในส่วนสำนักงานและพนักงานประจำหน้าร้าน ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมแยกขยะที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ เพื่อป้องกันขยะพลาสติกไหลลงสู่ทะเล ซึ่งจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศน์ทางทะเลนอกจากกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำแล้ว ทีมงานได้ทำการแยกขยะพลาสติกออกจากขยะประเภทอื่น ซึ่งปริมาณขยะพลาสติกที่เก็บได้รวม 110 กิโลกรัม

กิจกรรม“Future Made Better Day”นี้ สานต่อแคมเปญ Future Made Better ที่คีลส์มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1851 เพราะคีลส์มุ่งมั่นที่จะทำให้สิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ภายใต้ปณิธานของแบรนด์ 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาส่วนผสมจากธรรมชาติที่ได้มาอย่างยั่งยืน การให้และแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือสังคม การผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์รวมถึงการสร้างร้านที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคีลส์ยังมีความมุ่งมั่นในการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ต่อไปอีก 11 ล้านชิ้นภายในปี 2025ตลอดเวลาที่ผ่านมา คีลส์ประเทศไทยได้ทำกิจกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปัจจุบัน คีลส์ได้สนับสนุนมูลนิธิมากกว่า 10 แห่งในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิเพื่อเด็ก และมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม

เจนนี่ ชาน ผู้จัดการทั่วไปแบรนด์คีลส์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คีลส์จัดกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ซึ่งกิจกรรมนับว่าสอดคล้องกับ1 ใน 6 ปณิธานของคีลส์ คือ การให้และแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือสังคม หรือ “Kiehl’s Gives” ซึ่งขยะที่มารวมกันที่บริเวณนี้ เป็นขยะที่ลอยมาจากคลองต่างๆ สู่แม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยสาเหตุมาจากคนทิ้งขยะไม่เป็นที่และถ้าเราไม่ช่วยกันวันนี้ ขยะเหล่านี้จะไหลลงทะเลและทำให้ปัญหามลภาวะร้ายแรงยิ่งกว่าเดิม และเป็นอันตรายต่อสัตว์ต่างๆในทะเล”

ทรงสมร ฮัทเท็ท ผู้จัดการทั่วไป แผนกผลิตภัณฑ์ความงามชั้นสูง ลอรีอัล ประเทศไทยกล่าวว่า “Future Made Better เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตทุกคน ยกตัวอย่างเช่น เรื่องพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวซึ่งจากการใช้งานสั้น ๆ กลับต้องใช้เวลานานมากในการย่อยสลาย และสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ที่รวมถึงภาวะโลกร้อนและเป็นอันตรายต่ออนาคตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เราต้องร่วมกันรักษาและปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้โลกของเราที่มีเพียงใบเดียวนี้ สามารถคงอยู่จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไป”

อรอนงค์   ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ ลอรีอัล ประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิสัยทัศน์เพื่อความยั่งยืนปี 2030 ของ ลอรีอัล กรุ๊ป ที่ชื่อว่า‘L’ORÉAL FOR THE FUTURE’ว่า “ลอรีอัลได้ยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนด้วยการตั้งเป้าที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ที่ทุกภาคส่วนของบริษัทต้องปฏิรูปการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายรวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมโลกไปด้วยกันโดยลอรีอัลจะปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจทั้งหมดให้อยู่ภายใต้ขีดจำกัดความปลอดภัยของโลก เพื่อรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และพร้อมยกระดับแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน ซึ่งเป้าหมายสำคัญที่ลอรีอัลได้กำหนดไว้อาทิ ภายในปี 2025 โรงงานและศูนย์กระจายสินค้าของลอรีอัลทุกแห่ง ต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสุทธิเป็นศูนย์และภายในปี 2030 พลาสติกใช้ในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ลอรีอัลทั้งหมด 100% จะมาจากพลาสติกรีไซเคิล หรือ จากแหล่งชีวภาพ นอกจากนั้นยังตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละผลิตภัณฑ์ลง 50%ทั้งนี้ คีลส์ ซึ่งเป็นแบรนด์ในเครือของ ลอรีอัล กรุ๊ป ก็จะมีส่วนร่วมการดำเนินงานเพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายภาพรวมต่อไป”

นอกจากนี้ คีลส์ ยังได้ร่วมกับควอลี่ ดีไซน์ (QualyDesign) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่ออกแบบดีไซน์และใช้วัสดุพลาสติกที่เน้นเรื่องความยั่งยืน ในการนำบรรจุภัณฑ์เปล่าของคีลส์ที่ลูกค้านำมาส่งทางหน้าร้านคีลส์ทุกสาขา ส่งต่อให้ควอลี่ นำไป upcycle เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไปโดยลูกค้าคีลส์สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ “Future Made Better Day” ได้โดยรวบรวมบรรุภัณฑ์ของคีลส์ที่ใช้หมดแล้ว ทำความสะอาดแล้วนำมาส่งที่ร้านคีลส์ทุกสาขา โดยลูกค้าจะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มเติมเพื่อแทนคำขอบคุณ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s