แบรนด์ ซันโทรี่ จับมือ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนวัยรุ่นไทยส่งต่อพลังแห่งผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิต #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/544817

แบรนด์ ซันโทรี่ จับมือ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ชวนวัยรุ่นไทยส่งต่อพลังแห่งผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิต

แบรนด์ ซันโทรี่ จับมือ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนวัยรุ่นไทยส่งต่อพลังแห่งผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิต

วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

แบรนด์ ซันโทรี่ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สานต่อโครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2564” (BRAND’S Young Blood 2021) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 เพื่อรณรงค์และเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาแสดงพลังคนรุ่นใหม่เริ่มต้นเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วยการร่วมใจบริจาคโลหิต และบริจาคเป็นประจำสม่ำเสมอต่อเนื่องทุก 3 เดือน เพื่อให้มีโลหิตสำรองเพียงพอต่อความต้องการ ตั้งเป้าหมายโลหิตที่ได้รับบริจาคในโครงการฯ จำนวน 80,000 ยูนิต เดินหน้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการควบคู่กับการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตไปยังสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมจัดโครงการประกวดจัดทำสื่อรณรงค์บริจาคโลหิต ชิงทุนการศึกษา และรางวัลต่างๆ อีกมากมาย แทคทีม “อเล็กซ์ เรนเดลล์” ดาราหนุ่มหัวใจเพื่อสังคมร่วมเชิญชวนคนรุ่นใหม่แสดงพลังแห่งการเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า สถานการณ์โลหิตของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นพบว่า การบริจาคโลหิตยังไม่สม่ำเสมอ แม้ว่าแต่ละปีจะสามารถจัดหาโลหิตได้เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังคงขาดแคลนโลหิตบางช่วงเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ที่เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้การบริจาคโลหิตลดน้อยลงมากจนเกิดวิกฤติโลหิตขาดแคลนเนื่องจากโรงพยาบาลทั่วประเทศมีภารกิจในการรับมือสถานการณ์แพร่ระบาด สถานที่ในการรับบริจาคโลหิตลดลงส่งผลให้ผู้บริจาคโลหิตประจำมีความกังวลไม่ต้องการเดินทางมาโรงพยาบาล เลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ชุมชน เพราะกลัวได้รับเชื้อโรคดังกล่าว ในขณะที่ปริมาณการเบิกใช้โลหิตที่ผ่านมานั้นเพิ่มขึ้น 8-10% ทุกปี”  

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจำเป็นต้องมีโลหิตสำรองเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่ต้องการใช้โลหิตในกรณีเร่งด่วนอย่างน้อย 2-5 วัน และสำหรับปี 2564 มีเป้าหมายในการจัดหาโลหิตให้ได้ 2,600,000 ยูนิต ซึ่งหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นผู้บริจาคโลหิตที่มีคุณภาพ ได้แก่ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนเนื่องจากเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีโลหิตที่มีคุณภาพ และเป็นกลุ่มที่สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน หากดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอจึงต้องมุ่งรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้เข้ามาเป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่เพิ่มมากขึ้น ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตร และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อจัดหาโลหิตคุณภาพ ให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น และเพียงพอต่อความต้องการใช้โลหิต

นางมธุวลี สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมไทย และส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับส่วนรวมภายใต้ค่านิยม “Giving back to society” แบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สานต่อโครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2564” (BRAND’S Young Blood 2021) เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ด้วยการเริ่มเป็นผู้บริจาคโลหิต และกระตุ้นให้บริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทุก 3 เดือน พร้อมกับส่งเสริมให้เยาวชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตว่าเป็นเรื่องจำเป็น และเป็นหน้าที่ ที่ทุกคนรับผิดชอบร่วมกัน โดยในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายโลหิตที่ได้รับบริจาคผ่านโครงการฯ จำนวน 80,000 ยูนิตทั่วประเทศ

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมรณรงค์ของโครงการฯ ในช่วงระหว่างปี 2562-2563 โครงการฯ ได้รับโลหิตจากการบริจาครวมทั้งสิ้น 71,017 ยูนิต จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ร่วมแสดงพลังของผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดการประกวดสื่อคลิปวิดีโอ และสื่อภาพนิ่ง (Infographic) เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต โดยทีมที่ชนะเลิศการประกวดสื่อคลิปวิดีโอ ได้แก่ทีม New Bridge วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ  และทีมที่ชนะเลิศการประกวดสื่อภาพนิ่ง (Infographic) ได้แก่ ทีม Blackswan วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ เช่นกัน

สำหรับปีนี้ถือเป็นปีที่มีความพิเศษเนื่องจากเป็นปีที่โครงการฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ของการสร้างจิตสำนึกแห่งการเป็น “ผู้ให้” และเพื่อสานต่อการปลูกจิตสำนึกแห่งการเป็น “ผู้ให้” ด้วยการร่วมบริจาคโลหิตทางโครงการฯ ได้เตรียมกิจกรรมมากมายเพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้เกิดการบริจาคโลหิตในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาในวงกว้าง โดยได้รับเกียรติจาก “อเล็กซ์ เรนเดลล์” ดาราหนุ่มหัวใจเพื่อสังคมร่วมประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น พร้อมเชิญชวนเหล่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ร่วมบริจาคโลหิตกับทางโครงการฯ 

สำหรับกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการฯ ปี 2564 นี้ ประกอบด้วย  กิจกรรมการประกวด ได้แก่ การประกวดสื่อภาพนิ่ง (Infographic) รณรงค์บริจาคโลหิตในหัวข้อ #brandsyoungbloodchallenge ท้าเพื่อนบริจาคโลหิต” เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564  การประกวดภาพถ่ายท้าประลองบริจาคโลหิต #brandsyoungbloodchallenge เป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชนผู้บริจาคโลหิตได้เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เชิญชวนเพื่อนๆ ได้ร่วมบริจาคโลหิตและสร้างจิตสำนึกของการมีส่วนช่วยเหลือสังคมด้วยการเป็น “ผู้ให้” ทำความดีด้วยหัวใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ด้วยการถ่ายภาพ หลังบริจาคโลหิต และโพสภาพลงในหน้าเฟสบุคของตัวเองพร้อมติดแฮชแท็ก #brandsyoungbloodchallenge และแท็กเพื่อน 5 คน และตั้งค่าโพสเป็นสาธารณะ โดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมบริจาคโลหิต “ให้รัก ให้ชีวิต” กิจกรรมรณรงค์เยาวชนคนรุ่นใหม่เริ่มต้นสิ่งดีๆ ด้วยการทำบุญ ผ่านการบริจาคโลหิตในช่วงเวลาตั้งแต่วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงสิ้นปีเพื่อให้สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้ง ส่งผลให้มีปริมาณโลหิตที่สม่ำเสมอเพียงพอแก่ผู้ป่วย

อเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดงหนุ่มหัวใจเพื่อสังคม กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต’ ในครั้งนี้ เพราะที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวตามสื่อต่างๆ อยู่เป็นระยะว่าสภากาชาดไทยขอรับบริจาคโลหิตเนื่องมาจากเกิดวิกฤติโลหิตขาดแคลน ซึ่งจากข้อมูลที่ผมทราบมา คือ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประมาณการใช้โลหิตแต่ละประเทศไว้ว่าควรมีโลหิต และผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้แต่ละประเทศ คือ 3% ของจำนวนประชากร ซึ่งคนหนึ่งคนนั้นสามารถบริจาคโลหิตได้เพียงปีละ 4 ครั้งเท่านั้น ผมจึงอยากเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงรณรงค์เชิญชวนคนไทยโดยเฉพาะน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่ถือเป็นกลุ่มคนที่มีช่วงระยะเวลาการบริจาคโลหิตได้ยาวนานให้มาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการฯ กันเยอะๆ นะครับ เพราะโลหิตเป็นสิ่งที่ ไม่สามารถซื้อขายได้ และต้องได้มาโดยการบริจาคเท่านั้น ‘การบริจาคโลหิต’ จึงเป็นหนึ่งในวิธีการช่วยชีวิตผู้อื่นที่ดีที่สุดที่คนทั่วไปแบบเราสามารถทำได้ครับ ที่สำคัญเมื่อมีความตั้งใจที่จะบริจาคแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงเพื่อให้โลหิตที่บริจาคไปนั้นเป็นโลหิตที่มีคุณภาพสามารถนำไปต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้อย่างดี”

สำหรับนิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต และต้องการร่วมโครงการประกวดจัดทำสื่อภาพนิ่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.blooddonationthai.com และ http://www.brandsworld.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร.02-255-4567, 02-263-9600 ต่อ 1752 และ 1753

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s