โลตัส เปิดตัวโครงการ ‘ถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ’ ครบรอบ 1 ปี บอกลาถุงพลาสติก #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/544811

โลตัส เปิดตัวโครงการ'ถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ' ครบรอบ 1 ปี บอกลาถุงพลาสติก

โลตัส เปิดตัวโครงการ’ถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ’ ครบรอบ 1 ปี บอกลาถุงพลาสติก

วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

โลตัส ในฐานะธุรกิจค้าปลีกไทยที่รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกมานานกว่า 10 ปีสานต่อเป้าหมายในการรักษาสิ่งแวดล้อม เปิดตัวโครงการ “ถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ” นำรายได้จากการจำหน่ายถุงใช้ซ้ำ มอบให้กับผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19 เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ ให้มีรายได้ที่ยังยืน

หนึ่งในเป้าหมายของโลตัสด้านสิ่งแวดล้อมคือการสร้างระบบปิดของบรรจุภัณฑ์ (closed-loop packaging system) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยการลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และรีไซเคิล (Recycle) นอกจากการจัดการภายในองค์กรแล้วโลตัสยังเป็นผู้นำในการรณรงค์ให้ลูกค้าและประชาชนช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงเป็นที่มาของการพัฒนา“ถุงคืนชีพ” ในปี 2563 ซึ่งเป็นถุงพลาสติกแบบหนาที่ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ผลิตจากส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิล ลูกค้าสามารถนำ “ถุงคืนชีพ” ใบเก่าที่ชำรุดมาแลกเป็นถุงคืนชีพใบใหม่ได้ฟรี ที่โลตัสทุกสาขา โดยโลตัสจะนำกลับเข้าระบบเพื่อนำรีไซเคิลต่อไป ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายถุงคืนชีพในปี 2563 โลตัสได้นำไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลมะเร็ง 8 แห่งทั่วประเทศ รวมเป็นจำนวนเงินกว่า 9.2 ล้านบาท

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท โลตัส กล่าวว่า“ในปีที่ผ่านมา เราได้เห็นผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากคือกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME และเกษตรกร ในปี 2564 นี้ เราจึงอยากมอบของขวัญให้กับผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยมอบรายได้ที่ได้รับจากการจำหน่ายถุงคืนชีพ หรือถุงพลาสติกแบบใช้ซ้ำให้กับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศภายใต้โครงการ “ถุงคืนชีพ สร้างอาชีพ”ซึ่งเราได้ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถือเป็นการต่อยอด จากการครบรอบ 1 ปีที่มีการงดแจกถุงพลาสติก โดยในปีนี้เราได้มีการเพิ่มลวดลายให้กับถุงคืนชีพเป็นลาย “ผ้าไทยประจำ 4 ภาค” ซึ่งจะมีจำหน่ายที่โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ ในราคา 3 บาทโดยเราจะนำรายได้เหล่านั้น มาจัดหาอุปกรณ์ประกอบอาชีพสำหรับจำหน่ายอาหาร และบัตรเงินสด รวมมูลค่าทุนละ 30,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพแก่ SME 77 ราย พร้อมทั้งมีการจัดอบรมในการประกอบอาชีพเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME มีรายได้ที่ยั่งยืน”

โลตัสให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายและโครงการต่างๆที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนปณิธานในการเป็นห้างค้าปลีกสีเขียวอย่างแท้จริง โดยโลตัสได้เริ่มดำเนินรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ด้วยการมอบแต้มคลับการ์ดสำหรับลูกค้าที่ไม่รับถุงพลาสติก นอกจากนั้นยังมีโครงการอื่นๆ อาทิ ตู้รับคืนขวดพลาสติก การยกเลิกการใช้หลอดพลาสติก และการยกเลิกการใช้ถาดโฟม ตามเป้าหมายในการสร้างระบบปิดของบรรจุภัณฑ์(closed-loop packaging system)จนมาถึงโครงการในปีนี้ที่มุ่งมั่นที่สานต่ออย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการSME และเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s