กกต. เคาะแล้วเลือกตั้งนายกเทศมนตรี – สมาชิกเทศบาล 28 มี.ค. 64 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/455190

กกต. เคาะแล้วเลือกตั้งนายกเทศมนตรี-สมาชิกเทศบาล 28 มี.ค. 64

กกต. เคาะแล้วเลือกตั้งนายกเทศมนตรี-สมาชิกเทศบาล 28 มี.ค. 6414 มกราคม 2564 – 14:55 น.

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติกำหนดวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรี-สมาชิกเทศบาลทั่วประเทศแล้วโดยกำหนดวันเลือกตั้ง อาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ทั้งนี้จะมีการเปิดวันรับสมัคร 8 -12 กุมภาพันธ์ 2564 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติกำหนดวันเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศแล้วโดยกำหนดวันเลือกตั้ง อาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ทั้งนี้จะมีการเปิดวันรับสมัคร 8 -12 กุมภาพันธ์ 2564 

สำหรับ การเลือกตั้งเทศบาล ที่จะมีขึ้น มีเทศบาลทั้งหมดประมาณ 2,472 แห่ง แบ่งเป็น

-เทศบาลนคร 30 แห่ง
-เทศบาลเมือง 195 แห่ง 
-เทศบาลตำบล 2,247 แห่ง

กกต. เคาะแล้วเลือกตั้งนายกเทศมนตรี-สมาชิกเทศบาล 28 มี.ค. 64

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s