คุณแหน : 14 มกราคม 2564 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/545166

คุณแหน : 14 มกราคม 2564

คุณแหน : 14 มกราคม 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ll ยามนี้สุขภาพแข็งแรงดีแต่ต้องอยู่แต่ในบ้าน ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ เปิดบ้านให้ รศ.พญ.เยาวลักษณ์ ชาญศิลป์ นำคณะมากราบสวัสดีปีใหม่ อาทิ คุณจงรักษ์สังข์ประสิทธิ์, พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์, ปิ่นทิพย์ บูรณสถิตย์พร, จุมพจน์ เชื้อสาย,ภัทธิรา หาญสกุล งานนี้ “ป้าเอื้อ” เลยเลี้ยงทั้งอาหารคาวหวานจนพุงกางกันไปตามๆกันจนคณะติดใจอยากมาอวยพรวันตรุษจีนอีกครั้ง..

.ll ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันส่งผลกระทบผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก ทำให้โลหิตขาดแคลนเข้าขั้นวิกฤติทั่วประเทศรศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนคนไทยสุขภาพดีช่วยกันบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วนดูรายละเอียดที่ www.blooddonationthai.com..

.ll ด้วยเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถล่าสุด รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม.

..ll จันทร์ประภา วิชิตชลชัย รอง ผอ.สนง.จัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคจาก มร.วิคัส ทันดอน กก.ผจก.ใหญ่ บจ. เอลก้า(ประเทศไทย) ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายลิปสติก VIVA GLAM โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสมทบทุนศูนย์วิจัยโรคเอดส์..

.ll ร่วมยินดีกับ โกวิท ผกามาศ, ยุถิกา อิศรางกูรณ อยุธยา, ชัยพล สุขเอี่ยม, สตวัน ฮ่มซ้ายที่ได้เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงป้ายแดง ของ สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม..

.ll เพื่อการใช้เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาบริการและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับปชช. พงษ์ศักดิ์ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลาแต่งตั้ง ผศ. (พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์และ ปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและคณะทำงานเมืองอัจฉริยะ..

.ll ด้วยสถานการณ์โควิดสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีไม่ให้คนนอกเข้าไปเลี้ยงอาหารเด็กๆ ศรีวิรัตน์ ฉัตรจุฑามาสได้ส่งขนมโดนัทไปให้น้องๆ ทั้งบ้านราชวิถีในวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา..

.ll หยุดเชื้อ เพื่อชาติอยู่บ้าน อยู่ออฟฟิศ ยังอร่อยได้กับอาหารปรุงสดจากครัวอร่อยล้นฟ้าได้ทุกวัน วรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กก.ผจก.ฝ่ายครัวการบินไทยชวนโทร.สั่งอาหารได้ที่ วิภาวดี: 090-9803798สีลม : 090-980-8179 จัดส่งโดย Airwingเป็นกลุ่มพนักงานการบินไทยจากทุกฝ่ายที่รวมตัวกันเพื่อจัดส่งอาหาร ขนม Puff & Pieปาท่องโก๋ เครื่องดื่ม ให้แก่ลูกค้าด้วยอยากให้ลูกค้าประทับใจและคิดถึงการบินไทยเสมอ.

..llขอแสดงความเสียใจกับ พันเอก ดร.นทีศุกลรัตน์ และครอบครัวศุกลรัตน์ ที่สูญเสียคุณแม่อุ่นใจ ศุกลรัตน์ โดยคณะลูกหลานได้ตัดสินใจประกอบพิธีกรรมด้วยความเรียบง่ายภายในครอบครัวตามคำสั่งเสียของคุณแม่จึงของดพวงหรีด เงินทำบุญ แต่ใคร่ขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมบริจาคเงินให้กับรพ.พัทลุงจ.พัทลุง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้.

..llชื่นชม ดร.ปรีสาร รักวาทิน ที่ได้เชิญวิทยากรชั้นนำของประเทศที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) ด้านเกษตรของไทยมาบรรยายในหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 2 (CDA#2) อาทิ ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ จากใบยา ไฟโตฟาร์ม,ชนม์ชญงค์ ไตรรัตน์เกยูร จาก JuiceInnov8,ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกัญชาทางการแพทย์ จาก องค์การเภสัชกรรม เป็นต้น..

.ll วรจันทร์ วิญญรัตน์ เกิดอุบัติเหตุข้อมือซ้ายหักจากการบิดลูกบิดประตูหมอให้เข้าเฝือก 1 เดือนอดเต้นรำช่วงนี้…ll

น้อง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s