ทีมหมอ-พยาบาล 15 โรงพยาบาล มีกำลังใจเสริม รับอาหารจากใจ ซีพีเอฟ หนุนไทยชนะวิกฤติโควิด-19 อีกครั้ง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/545106

ทีมหมอ-พยาบาล 15 โรงพยาบาล มีกำลังใจเสริม  รับอาหารจากใจ ซีพีเอฟ หนุนไทยชนะวิกฤติโควิด-19 อีกครั้ง

ทีมหมอ-พยาบาล 15 โรงพยาบาล มีกำลังใจเสริม รับอาหารจากใจ ซีพีเอฟ หนุนไทยชนะวิกฤติโควิด-19 อีกครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

บรรดาทีมแพทย์ และพยาบาลใน 6 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีกำลังใจเพิ่มขึ้นได้รับผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย กว่า 61,000 แพ็กเรียบร้อยแล้วจาก โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ของ บริษัท
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟช่วยแบ่งเบาภาระนักรบเสื้อกาวน์ มีพลังใจพลังกายทุ่มเท ดูแลคนไทยสู้โควิด-19 รอบใหม่ ได้อย่างเต็มที่ 

ซีพีเอฟ โดย ทีมเดลิเวอรี่ของ ซีพีเฟรชมาร์ท จัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานถึง 15 โรงพยาบาลใน 6 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี เป็นกองหนุนให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นด่านหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้ได้รับอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่ ช่วยเหลือสังคมและประเทศไทยเอาชนะกับวิกฤติครั้งนี้ได้  

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานจำนวน 61,200 แพ็ก ได้จัดส่งถึงโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั้ง 15 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลบางเลน โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลดำเนินสะดวก โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โรงพยาบาลนภาลัยโรงพยาบาลพระจอมเกล้า โรงพยาบาลมะการักษ์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลพระยายมราช และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 

โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ซึ่งริเริ่มขึ้นโดย นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟนำความเชี่ยวชาญในการผลิตอาหารมาช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐ รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ คนไทยและประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19มาตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา และการระบาดรอบใหม่นี้ บริษัทจึงนำอาหารแบ่งเบาภารกิจของทีมแพทย์-พยาบาลในพื้นที่ควบคุมสูงสุด อีกครั้งเพื่อเติมกำลังกายและเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องใกล้ชิดและมีความเสี่ยงอย่างมากโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19รอบใหม่นี้ นอกจากการสนับสนุนอาหารให้ทีมแพทย์-พยาบาลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้ว ซีพีเอฟยังได้ส่งความห่วงใยผนึกภารกิจกับหลายภาคส่วนส่งกำลังใจให้กับประชาชนในกลุ่มเปราะบางและพี่น้องแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติรอบนี้ โดยร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปกว่า 30,000 แพ็ก และไข่ไก่สด 10,000 ฟอง ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของพี่น้องแรงงานที่อยู่ในชุมชนตลาดกลางกุ้ง มหาชัย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุน “หน้ากากอนามัย ซีพี” จำนวนรวม 200,000 ชิ้นผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปช่วยกลุ่มผู้เปราะบาง และแรงงานต่างชาติในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อร่วมสนับสนุนประเทศไทยเอาชนะโควิด-19 รอบนี้ และก้าวพ้นวิกฤติได้อีกครั้ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s