สยามคูโบต้า สานต่อพลังความอบอุ่น จัดคาราวานลงพื้นที่ พลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 21 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/545090

สยามคูโบต้า สานต่อพลังความอบอุ่น  จัดคาราวานลงพื้นที่ พลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 21

สยามคูโบต้า สานต่อพลังความอบอุ่น จัดคาราวานลงพื้นที่ พลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 21

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

 สยามคูโบต้า สานต่อพลังใจ ส่งมอบความห่วงใย สร้างไออุ่นให้พี่น้องประชาชน ในโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 จัดขบวนคาราวานร่วมกับกองทัพบก ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาว 10,000 ตัว  4 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครพนม และจังหวัดบึงกาฬ พร้อมส่งมอบเสื้อแก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อกระจายไปยังพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “โครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว” เป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านชุมชนและสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยหนาว ที่เราจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 และนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสยามคูโบต้าที่เราได้ส่งมอบเสื้อกันหนาวสู่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว ซึ่งการดำเนินงานของสยามคูโบต้าตลอดระยะเวลา 42 ปี เราไม่เพียงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้านเครื่องจักรกลและนวัตกรรมการเกษตรเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของสยามคูโบต้าด้วย

สำหรับปีนี้ สยามคูโบต้าได้แบ่งปันความอบอุ่นไปยังพี่น้องประชาชน เด็ก เยาวชน และเกษตรกร ที่ขาดแคลนเสื้อกันหนาวเมื่ออากาศหนาวเย็น ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม จังหวัดละ 2,500 ตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 10,000 ตัว พร้อมกันนี้ ยังได้รับร่วมมือจากร้านค้าผู้แทนจำหน่ายในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ภายใต้โครงการ “คูโบต้าพร้อม” อาทิ มอบอุปกรณ์ป้องกันและตรวจคัดกรองไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเล่นเพื่อเสริมสร้างทักษะกีฬาและการออกกำลังกายให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ เป็นต้น

นอกจากนี้ สยามคูโบต้ายังร่วมกับกองทัพบกเป็นปีที่ 7 โดยมณฑลทหารบกในพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลือ และเตรียมความพร้อมดำเนินการลำเลียงเสื้อกันหนาวไปแจกจ่ายให้ประชาชนยังพื้นที่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ภัยหนาว พร้อมทั้งร่วมจัดกิจกรรมมอบเสื้อกันหนาว โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ รวมถึงพี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และสิ่งสำคัญคือการได้เห็นรอยยิ้ม และความสุขของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความอบอุ่นจากเสื้อกันหนาวที่สยามคูโบต้าได้นำไปมอบให้ ถือเป็นความภาคภูมิใจในการดำเนินโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว” อีกทั้ง ยังได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. โดยส่งมอบเสื้อกันหนาวจำนวน 1,000 ตัว เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระจายไปยังพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวและขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มเพิ่มเติมด้วย

“จากวันแรกของการริเริ่มโครงการจวบจนปีที่ 21 วันนี้สยามคูโบต้าได้บรรเทาความหนาวให้พี่น้องประชาชนไปแล้วกว่า 140,000 ราย ด้วยความมุ่งหวังสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ พร้อมมุ่งมั่นตอบแทนสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร และร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดียิ่งขึ้น”    นางวราภรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s