สว.จัดเสวนาเชิงปฏิบัตการ ชวนเยาวชนไทยก้าวไกลสู่อวกาศ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/545107

สว.จัดเสวนาเชิงปฏิบัตการ ชวนเยาวชนไทยก้าวไกลสู่อวกาศ

สว.จัดเสวนาเชิงปฏิบัตการ ชวนเยาวชนไทยก้าวไกลสู่อวกาศ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เปิดงานเสวนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “สื่อคุณธรรม สร้างคนดี มีนวัตกรรม ครั้งที่ 1”จัดโดย ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมวุฒิสภา โดยมี มหรรณพ เดชวิทักษ์ กล่าวถึงโครงการฯ, สรโชติ อำพันวงษ์ เป็นประธานคณะทำงานและมีผู้ทรงคุณวุฒิ, ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล, นาวาอากาศเอกฐากูร เกิดแก้ว,บุญชุบ บุ้งทอง, ระวี ตะวันธรงค์ ร่วมบรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีเหล่าเยาวชนนักเรียน-นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมรับฟังพร้อมกับจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมอวกาศ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อสมดุลระบบนิเวศ รวมถึงมีกิจกรรมเวิร์กช็อปในการผลิตสื่อคุณธรรมด้านสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในวงกว้างและรวดเร็วในแนวคิดสร้างคนดี มีนวัตกรรม ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา กล่าวว่า“ในความเป็นจริง ประเทศไทยมีการพัฒนานวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีด้านอวกาศมาเป็นเวลานาน ดังเช่นในสมัยรัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ ในรัชกาลที่ 6 ประเทศไทยสามารถประกอบเรือบิน และยุคปัจจุบันไทยมีสถาบันอวกาศ GISTDA และมีดาวเทียมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประทานชื่อ “ไทยโชต” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประเทศไทยเราได้มีการขับเคลื่อนเทคโนโลยีในด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องโดยงานครั้งนี้อยู่ในโครงการ สื่อคุณธรรมสร้างคนดี มีนวัตกรรม ครั้งที่ 1 จึงขอเริ่มต้นด้วยการนำเรื่องการพัฒนานวัตกรรมอวกาศมาผสานกับการสร้างสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างสื่อคุณธรรมให้เยาวชนไทยเป็นคนดีและคนเก่งโดยมีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมอวกาศ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อสมดุลระบบนิเวศ และการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปให้นักเรียน-นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงในเรื่องการสร้างคลิปวีดีโอด้วยสมาร์ทโฟน ซึ่งมีโจทย์พาชมนิทรรศการที่จัดขึ้น เพื่อสื่อสารไปยังสังคมออนไลน์หรือ Social Media ถือได้ว่าเป็นรูปแบบการสื่อสารข้อมูลที่เข้าถึงผู้คนทุกระดับในชีวิตประจำวัน และมีแนวโน้มจะกลายเป็นสื่อหลักสำหรับผู้คนในอนาคต

ภายในงานมีน้องๆ เยาวชนไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างมีความหวังและความสุขที่ประเทศไทยจะมีการพัฒนาเกี่ยวกับอวกาศให้ก้าวไกลไปมากกว่าเดิม และภายในงานเสวนาได้มีการจัดกิจกรรมการฝึกถ่ายคลิปเพื่อโปรโมทการทดลองการประกอบจรวดด้วยมือกิจกรรมส่องกล้องดูดาว การฝึกขับเครื่องบินจำลอง และได้ชมนิทรรศการจากสถาบันทางวิทยาศาสตร์จากหลากหลายสถาบันที่ได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ดีมาให้น้องๆ ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วิวรรษธร ฐิตสิริวิทย์ จากศูนย์การเรียนรู้SpaceAC โรงเรียนอัสสัมชัญ “สำหรับศูนย์การเรียนรู้ของเราจะมีหลายด้านทั้ง แคนแซท (ดาวเทียมขนาดกระป๋อง) นาโนแซตเทิลไลท์ (ดาวเทียมขนาดเล็ก) ในอนาคตอยากให้มีการพัฒนาในสิ่งที่เรามีอยู่ให้มีสเกลที่กว้างและใหญ่มากขึ้นสามารถใช้ได้จริง และเปิดโอกาสให้กับคนที่ชื่นชอบและฝันที่อยากทำงานเกี่ยวกับอวกาศสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้มากขึ้น”

ด้าน เศรษฐสิทธิ์ เศรษฐการุณย์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ “ผมคิดว่าวิทยาศาสตร์ในยุคนี้เน้นเรื่อง AI และเทคโนโลยีอวกาศในส่วนตัวอยากให้เทคโนโลยีและการวิจัยทั้งสองอย่างนี้ดำเนินต่อไปมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

กุลนันท์ แสนทวีสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ (IFB) “งานเสวนาครั้งนี้น่าสนใจมากๆ อยากให้เรื่องอวกาศไทยและนวัตกรรมที่คนไทยเราสามารถทำได้เผยแพร่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งอาจจะสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ โซเชียลมีเดีย”

เอมิกา โชติวิท โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ “หนูได้เห็นผลงานและสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ ของโรงเรียนต่างๆ ที่มาจัดแสดงในงานนี้ ได้ลองไปประกอบกล้องโทรทัศน์ ซึ่งค่อนข้างยากแต่ได้เพื่อนจากต่างโรงเรียนมาช่วยค่ะ ทำให้รู้จักเพื่อนต่างโรงเรียนด้วยค่ะ วันนี้ได้แสดงให้เห็นว่าเด็กไทยก็มีความสามารถด้านนวัตกรรมด้านอวกาศ หากได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุกคนไปได้ไกลแน่นอนค่ะ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s