โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สืบสานภูมิปัญญานวดไทยลูกประคบ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/545118

โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา  สืบสานภูมิปัญญานวดไทยลูกประคบ

โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สืบสานภูมิปัญญานวดไทยลูกประคบ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์งานทักษะอาชีพ โดยกิจกรรมการนวดผ่อนคลายด้วยลูกประคบสมุนไพร ซึ่งเป็นผลผลิตของโรงเรียนที่มีแนวคิดจากการประยุกต์ใช้ศาสตร์การนวดแผนไทยร่วมกับสรรพคุณของสมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมรดกทางภูมิปัญญาให้มีมูลค่ามากขึ้นรวมถึงเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ ระหว่างเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

นางลัดดาวัลย์ นิลพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา เล่าว่า “กิจกรรมการนวดผ่อนคลายด้วยลูกประคบสมุนไพร” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งในโครงการสร้างเสริมประสบการณ์งานทักษะอาชีพในสถานศึกษาของโรงเรียน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนจากนายอดิเรก คำเป็กเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยาที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มีงานทำ-มีอาชีพ สู่การปฏิบัติ นโยบายการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไ4ม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ สพฐ. และโรงเรียนคุณภาพวิถีใหม่ของ สพป.ตาก 2“สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างชีวิต” เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เรียนรู้และเลือกฝึกทักษะอาชีพตามความสนใจและความถนัดได้เรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เป็นกิจกรรมที่พัฒนาควบคู่กับความรู้ด้านวิชาการ เหตุผลอีกประการที่ได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวคือ นักเรียนโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา เป็นนักเรียนชนเผ่าปกากะญอหรือเผ่ากะเหรี่ยงและเชื้อชาติเมียนมา มีภูมิประเทศติดกับชายแดนประเทศเมียนมา เป็นโรงเรียนชายขอบนักเรียนส่วนใหญ่ที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว มากกว่า 60%ไม่เลือกศึกษาต่อเพราะมีฐานะยากจน โรงเรียนจึงต้องสร้างทางเลือกให้นักเรียนโดยพัฒนากิจกรรมที่เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนด้านการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับและไม่เลือกศึกษาต่อ

นางลัดดาวัลย์ นิลพันธ์ เล่าต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอาหารไทยสร้างสรรค์เพื่อการประกอบชีพ กิจกรรมเบเกอรี่และอาหารว่าง กิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษ กิจกรรมตัดผมชายและเสริมสวยหญิงเบื้องต้น และงานช่างพื้นฐาน โดยมีคณะครูที่มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ เป็นผู้ให้คำแนะนำและมีวิทยาการภายนอกมาร่วมสอนด้วย นักเรียนจะมีรายได้ จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และงานบริการในกิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือเป็นเงินออมทรัพย์ฝากธนาคารด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้รับการยอมรับและเป็นที่พึงพอใจจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองเป็นอย่างดีในอนาคตโรงเรียนได้วางแผนพัฒนากิจกรรมส่งเสริมและเสริมสร้างทักษะอาชีพในสถานศึกษาให้มีความหลากหลายตรงกับความต้องการของนักเรียนและชุมชนให้มากขึ้น

ครูนงคราญ ยอดเกตุ ครูผู้ดำเนินกิจกรรม เล่าว่า เนื่องจากตัวเอง เป็นคนในพื้นที่อำเภอพบพระ รู้จักพืชสมุนไพรในท้องถิ่นที่มีสรรพคุณในการรักษาอาการปวดเมื่อยร่างกายที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ และความตึงเครียดจากการทำงาน พอดีกับมีญาติที่มีอาชีพเป็นหมอนวดแผนโบราณประจำอยู่ในโรงพยาบาลพบพระ จึงได้เสนอกิจกรรมดังกล่าวกับโรงเรียน ให้จัดกิจกรรมสร้างอาชีพให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อให้มีอาชีพต่อไปในอนาคต เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนหารายได้เสริมในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ทั้งนี้ เด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกและมีความสุข โดยมีครูและวิทยากรจากโรงพยาบาลอำเภอพบพระ เป็นผู้เติมเต็มเรื่องของเทคนิคการนวดเพื่อการผ่อนคลายและการใช้ลูกประคบสมุนไพร เพื่อบำบัดอาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ และหลังจากภาวการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มบรรเทาความรุนแรง นักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางมาเที่ยวสถานที่ต่างๆของอำเภอพบพระ โดยเฉพาะบ่อน้ำพุร้อนห้วยน้ำนัก ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยน้ำนัก นักเรียนก็จะมีโอกาสได้ออกพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดทั่วไป

เด็กหญิงอุษา (ไม่มีนามสกุล)เล่าอย่างมีความสุขว่า หนูเป็นคนที่เรียนไม่เก่งค่ะ และคิดว่าตัวเองคงไม่มีโอกาสได้เรียนต่อหลังจากจบชั้นมัธยม 3 แน่นอน เพราะครอบครัวมีฐานะยากจน พ่อและแม่ ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยข้ามประเทศไปหักข้าวโพดที่ฝั่งประเทศเมียนมาไม่ได้ ปีก่อนพ่อถูกรถชนจึงทำงานหนักไม่ได้ หนูเองก็ต้องช่วยแม่เลี้ยงน้องระหว่างที่แม่ออกไปรับจ้างทั่วไป ตอนนี้หนูรู้สึกดีใจมากค่ะ ที่ได้เรียนไปด้วยและทำงานพิเศษไปด้วย ถึงแม้จะได้รับเงินไม่มากแต่ก็ภูมิใจค่ะ และตั้งใจว่าจะพัฒนาฝีมือการนวดให้ดีขึ้นเรื่อยๆ และจะทำเป็นอาชีพหลักในอนาคต ขอบคุณท่าน ผอ. ท่านรอง ผอ. และคุณครูทุกท่านค่ะ

เด็กชายนวพล (ไม่มีนามสกุล) และ เด็กชายกฤษณ์กวินศรันย์สุขสำราญ เสริมต่อว่า พวกผมก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะนวดได้ครับ เพราะบางทีก็รู้สึกเขินและกลัวจะยากเพราะมีท่านวดเยอะและการนวดแต่ละจุดก็ต้องระมัดระวัง เพราะถ้านวดไม่ถูกต้อง คนถูกนวดก็อาจจะได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บได้ครับ แต่พอได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติบ่อยๆ ก็เริ่มจำท่านวดได้ดี ทั้งการนวดตัว นวดฝ่าเท้า และการใช้ลูกประคบ พวกเราดีใจและภูมิใจครับที่ลูกค้าบอกว่า รู้สึกผ่อนคลายและสดชื่นเพราะได้กลิ่นสมุนไพรในลูกประคบครับ พวกเราคิดว่าจะพัฒนาฝีมือการนวดให้มีความชำนาญมากขึ้นและตั้งใจจะทำเป็นอาชีพเสริมครับเพราะตอนนี้ไม่อายแล้วครับเพราะได้เงินค่ากับข้าวให้แม่ด้วยครับ

โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด620 คน สนใจเยี่ยมชมโรงเรียนหรือสนับสนุนผลผลิตของนักเรียนชายขอบ ติดชายแดนของจังหวัดตากติดต่อได้ที่ นายอดิเรก คำเป็กเครือผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยาโทรศัพท์ 081-9506045

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s