ส.วอลเลย์บอลฯ-นักกีฬาทีมชาติไทย ปชช.ทุกหมู่เหล่าพร้อมใจถวายพระพร ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/545442

ส.วอลเลย์บอลฯ-นักกีฬาทีมชาติไทย ปชช.ทุกหมู่เหล่าพร้อมใจถวายพระพร'กรมสมเด็จพระเทพฯ'

ส.วอลเลย์บอลฯ-นักกีฬาทีมชาติไทย ปชช.ทุกหมู่เหล่าพร้อมใจถวายพระพร’กรมสมเด็จพระเทพฯ’

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 16.49 น.

วันที่ 14 มกราคม 2564 ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ตลอดวันนี้มีบุคคลสำคัญ คณะบุคคล ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชน นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าฯถวายพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไป

อาทิ ราชสกุลจิตรพงศ์, มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก ,สะสบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.), กรมสวัสดิการทหารบก , มหาวิทยาลัยบูรพา , กรมฝนหลวงและการบินเกษตร , สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน , กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ,สมาคมคณะกงศุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) , อธิบดีกรมศิลปากร , บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน, ธนาคารเพื่อการส่งออก, มูลนิธิ AFS ประเทศไทย, มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์,  สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ, มูลนิธิสิรินธร และมูลนิธินริศรานุวัตติวงศ์, โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ, มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, สมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทย, สโมสรโรตารี่กรุงเทพ-สยามมินทร์, คณะผู้บริการบริษัทโตโยตา มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด, 

ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี และครอบครัว, นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา, นายจาตุรนต์ ฉายแสง และภริยา, นายดิสทัด โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมข้าราชการ, ร.ท.ณัยณพ ภิรมย์ภักดี พร้อมนายสุนิษฐ สก๊อต, สำนักปลัด กระทรวงยุติธรรม, มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ, มูลนิธิมนตรีราโมท ในพระราชูปถัมภ์, สภาสันติภาพแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียนตะวันออกเฉียงใต้(UN PKFC), คณะผู้บริหาร บริษัท อสมท จำกัด มหาชน พร้อมพิธีกรและผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 Mcot HD , รักษาการกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร นักแสดง ผู้ประกาศและพนักงาน บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ช่อง 7 HD,  คณะผู้บริหาร กรมประชาสัมพันธ์, ชมรมผู้รับพระราชทาน มูลนิธิอานันทมหิดล, ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ แก้ไขความพิการบนใบหน้า ฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมผู้บริหาร, นายเกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดิเอ็มโพเรียม กรุ๊ป และ กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด  พร้อมครณะผู้บริหารและพนักงาน, คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, มูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระชาชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,  คณะกรรมการการเลือกตั้ง, มูลนิธิสางเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในนพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมาคมฟิสิกส์ไทย, มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี, สมาคมวอลเลยย์บอลแห่งประเทศไทยและสหพันธ์วอเลย์บอลแห่งเอเชีย ฯลฯ

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s