บอร์ด กพฐ.ไฟเขียวแก้เกณฑ์รับนักเรียน ปี’64 ไม่นำผลสอบโอเน็ตมารับเด็ก ม.1, ม.4 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/545746

บอร์ด กพฐ.ไฟเขียวแก้เกณฑ์รับนักเรียน ปี'64 ไม่นำผลสอบโอเน็ตมารับเด็ก ม.1,ม.4

บอร์ด กพฐ.ไฟเขียวแก้เกณฑ์รับนักเรียน ปี’64 ไม่นำผลสอบโอเน็ตมารับเด็ก ม.1,ม.4

วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564, 18.38 น.

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประธาน กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กพฐ. ว่า ที่ประชุมหารือถึงแนวทางจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระลอกใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีข้อกังวลว่าหากวันที่ 31 ม.ค.นี้ สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนปกติได้จะแก้ปัญหาอย่างไร เพราะหากเปิดเรียนไม่ได้ก็จะกระทบถึงการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 ซึ่งที่ประชุมมองว่า สพฐ.มีประสบการณ์การสอนทางไกลอยู่แล้ว แต่อยากให้ สพฐ.คิดวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้าแล้วประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง และนักเรียนรับทราบถึงความชัดเจน และขอให้ สพฐ.พิจารณาปรับตัวชี้วัด เพราะการเรียนการสอนในปัจจุบันเปลี่ยนไป ควรจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานณ์ในปัจจุบันด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าควรจะนำรูปแบบการสอนของครูที่สอนดีมารวมไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อให้ครูรายอื่นๆเข้ามาดูและพัฒนาตนเองด้วย 

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สพฐ. ได้เสนอร่างแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564-2565 ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นว่า อยากเห็นแผนการศึกษาที่ชัดเจนมากขึ้น พร้อมกับเสนอให้ สพฐ.ปรับแนวทางใหม่ โดยเน้นคุณภาพของนักเรียน เช่น นักเรียนจะต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น ซึ่งทางสพฐ.จะรับข้อเสนอนี้เพื่อปรับทำเป็นแผนการศึกษาต่อไป ส่วนโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และภูเก็ตโมเดล ตามนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ที่สพฐ.เสนอมานั้น ที่ประชุมเห็นว่าเป็นตัวอย่างการพัฒนาการศึกษาที่ดี แต่ภูเก็ตโมเดลอาจจะไม่ตอบโจทย์ เพราะแต่ละพื้นที่มีบริบทความต้องการที่แตกต่างกัน จึงอยากให้การพัฒนาต่างๆ คำนึงถึงบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วย 

“ที่ประชุม รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) ตามที่ สพฐ.เสนอ สืบเนื่องจากที่ ศธ.ออกประกาศ เรื่องนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ที่ให้นักเรียน ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวของนักเรียนที่จะเข้ารับการสอบด้วยความสมัครใจ ดังนั้น สพฐ.จึงจะไม่นำผลคะแนนโอเน็ตมาใช้ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โดยที่ประชุมเสนอว่า ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่พูดในลักษณะเชิงบังคับเพื่อให้นักเรียนมาสอบโอเน็ต ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีอิสระในการสอบอย่างแท้จริง”  ประธาน กพฐ. กล่าว 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s